Poziv na testiranje kandidatima/kandidatkinjama

Slika /2023/11/1920x1080-08-05-dsi.jpg

Na testiranje se pozivaju kandidati i kandidatkinje koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova

FOTO: Ilustracija
 
POZIV NA
TESTIRANJE
KANDIDATIMA/KINJAMA
 
 koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u
Ministarstvo unutarnjih poslova,
objavljenog dana 13. listopada 2023. godine u Narodnim novinama broj 119/23,
na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave
i  web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova
za sljedeća radna mjesta:
 
1.         Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove
Sektor za strance i međunarodnu zaštitu
Služba za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite
 • policijski tehničar za higijensko - zdravstvene poslove - vježbenik - 1 izvršitelj
 
2.         Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove
Sektor za strance i međunarodnu zaštitu
Služba za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite
Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu
 • policijski tehničar higijensko - zdravstvene poslove - vježbenik - 2 izvršitelja
 
3.         Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove
Sektor za strance i međunarodnu zaštitu
Služba za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite
Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Kutini
 • samostalni upravni referent  - vježbenik - 1 izvršitelj
 
4.         Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove
Sektor za strance i međunarodnu zaštitu
Služba za međunarodnu zaštitu
Odjel za dublinski postupak
 • policijski tehničar za dublinski postupak - vježbenik - 2 izvršitelja
 
5.         Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove
Sektor za strance i međunarodnu zaštitu
Služba za međunarodnu zaštitu
Odjel za integraciju
 • policijski tehničar za integraciju - vježbenik - 1 izvršitelj
 
6.         Ravnateljstvo civilne zaštite
Ured Ravnateljstva civilne zaštite
Služba za koordinaciju i suradnju
Odjel za koordinaciju i opće poslove
 • stručni suradnik za financijske i analitičke poslove - vježbenik - 1 izvršitelj
 
7.         Ravnateljstvo civilne zaštite
Sektor za smanjenje rizika od katastrofa
Služba za procjenu rizika
Odjel za baze podataka i gis podršku
 • stručni suradnik za baze podataka i gis podršku - vježbenik - 1 izvršitelj
 
8.         Ravnateljstvo civilne zaštite
Sektor za eksplozivne atmosfere
Služba za certifikaciju i ispitivanje
Odjel za laboratorijska ispitivanja
 • niži ekspert laboratorijskih ispitivanja - vježbenik - 1 izvršitelj
 
9.         Ravnateljstvo civilne zaštite
Sektor za eksplozivne atmosfere
Služba za tehničko nadgledanje
Odjel elektroenergetike
 • niži ekspert elektroenergetike - vježbenik - 1 izvršitelj
 
10.       Ravnateljstvo policije
Zapovjedništvo za intervencije
Antiteroristička jedinica Lučko
Zrakoplovna jedinica
 • pilot helikoptera V. kategorije - vježbenik - 1 izvršitelj
 
11.       Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“
 • policijski tehničar za analize i evidencije - vježbenik - 1 izvršitelj
 
13.       Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“
            Služba traseoloških vještačenja
 • vještak za prometna vještačenja - vježbenik - 1 izvršitelj
 
14.       Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“
Služba kemijsko - fizikalnih i toksikoloških vještačenja
 • vještak za kemijsko - fizikalna vještačenja - vježbenik - 1 izvršitelj
 
15.       Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“
            Služba za osiguranje slijedivosti materijala vještačenja
 • policijski tehničar - administrator - vježbenik - 1 izvršitelj
 
16.       Uprava za materijalno - financijske poslove
Sektor za financije i proračun
Služba za računovodstvene poslove
Odjel za računovodstvo
 • stručni suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj
 
17.       Uprava za materijalno - financijske poslove
Sektor za nabavu
Služba za planiranje, realizaciju okvirnih sporazuma, ugovora i jednostavnu nabavu
Odjel za realizaciju okvirnih sporazuma i ugovora Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu
 • stručni suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj
 
18.       Uprava za materijalno - financijske poslove
Sektor za upravljanje nekretninama
Služba za investicije i nekretnine
Odjel za nekretnine i stambene poslove
 • stručni suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj
 
19.       Uprava za materijalno - financijske poslove
Sektor za upravljanje nekretninama
Služba za uslužne poslove
Odjel za energetiku i održavanje
 • policijski tehničar - administrator - vježbenik - 1 izvršitelj
 
20.       Uprava za materijalno - financijske poslove
Sektor za upravljanje nekretninama
Služba za uslužne poslove
Odjel za energetiku i održavanje
 • viši policijski tehničar za zaštitu okoliša - vježbenik - 1 izvršitelj
 
21.       Uprava za materijalno - financijske poslove
Sektor za upravljanje nekretninama
Služba za uslužne poslove
Odjel za smještaj i ugostiteljstvo
 • viši policijski tehničar za smještaj - vježbenik - 1 izvršitelj
 
22.       Uprava za materijalno - financijske poslove
Sektor za upravljanje nekretninama
Služba za uslužne poslove
Uslužna jedinica Valbandon
 • policijski tehničar - nabavljač - vježbenik - 1 izvršitelj
 
23.       Uprava za materijalno - financijske poslove
Sektor prometne tehnike
Služba cestovnih prometnih sredstava
 • policijski tehničar za analize i evidencije - vježbenik - 1 izvršitelj
 
24.       Uprava za materijalno - financijske poslove
Sektor prometne tehnike
Služba cestovnih prometnih sredstava
Odjel za planiranje i eksploataciju
 • vozač 2 - vježbenik - 2 izvršitelja
 
25.       Uprava za materijalno - financijske poslove
Sektor policijske tehnike i opreme
Služba policijske tehnike i naoružanja
Odjel policijsku tehniku i zaštitu od ionizirajućih zračenja
 • konstruktor I - vježbenik - 1 izvršitelj
 
26.       Uprava za materijalno - financijske poslove
Sektor policijske tehnike i opreme
Služba policijske opreme i odore
 • razvojni inženjer za policijsku opremu i odoru - vježbenik - 2 izvršitelja
 
27.       Glavno tajništvo
Arhiv hrvatske policije iz Domovinskog rata
 • policijski tehničar - vježbenik - 1 izvršitelj
 
28.       Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave
Služba za informatiku
 • policijski tehničar za analize i evidencije - vježbenik - 1 izvršitelj
 
29.       Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave
Služba za informatiku
Odjel za razvoj aplikacija
 • projektant aplikacija - vježbenik - 2 izvršitelja
 
30.       Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave
Služba za informatiku
Odjel za razvoj informacijskih sustava
 • inženjer informacijskih sustava - vježbenik - 2 izvršitelja
 
31.       Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave
Služba za komunikacije
 • policijski tehničar za analize i evidencije - vježbenik - 1 izvršitelj
 
32.       Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave
Služba za komunikacije
Odjel za radiokomunikacije
 • projektant radiokomunikacijskih sustava - vježbenik - 1 izvršitelj
 
34.       Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave
Služba za komunikacije
Odjel za radiokomunikacije
 • tehničar radiokomunikacijskih sustava - vježbenik - 4 izvršitelja
 
35.       Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave
Služba za komunikacije
Odjel za telekomunikacije
 • projektant telekomunikacijskih sustava - vježbenik - 1 izvršitelj
 
36.       Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave
Služba za komunikacije
Odjel za telekomunikacije
 • policijski tehničar - evidentičar - vježbenik - 1 izvršitelj
 
37.       Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave
Služba za komunikacije
Odjel za telekomunikacije
 • tehničar telekomunikacijskih sustava - vježbenik - 1 izvršitelj
 
38.       Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave
Služba za komunikacije
Odjel za računalne mreže
 • projektant računalnih mreža - vježbenik - 1 izvršitelj
 
 
koje će se održati dana 27. studenoga 2023. godine u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije, Amfiteatar, Ilica 335, Zagreb, s početkom u 9.00 sati.
 
 
Ispunjavaju li uvjete iz natječaja i jesu li pozvani na testiranje kandidati/kinje mogu saznati klikom OVDJE
 
           
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova
https://mup.gov.hr istovremeno s objavom natječaja.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj.
Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 01/6122-664.
 
 
Kandidati su dužni na testiranje ponijeti plavu kemijsku olovku.
 
Kandidati koji su se javili za radno mjesto pod rednim brojem 13 - vještak za prometna vještačenja dužni su ponijeti kalkulator.
 
 
PRAVILA TESTIRANJA
 
1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
 
 
2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.
Prva faza testiranja se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta za koje je raspisan javni natječaj.    
 
3. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
4. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
 • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja;
 • ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisija za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
 
 
 
5. Testiranje za sva radna mjesta provodi se u jednoj fazi.
 
6. Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja.

Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.

Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata, interese te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
 
O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.

 

Pisane vijesti | Školovanje i zapošljavanje