Praktična primjena Zakona o kaznenom postupku

Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Praktična primjena Zakona o kaznenom postupku“ održana je danas 18. listopada na Policijskoj akademiji u Zagrebu

Uvodnom dijelu konferencije nazočili su pomoćnica ministra pravosuđa Vedrana Šimundža-Nikolić, glavni ravnatelj policije Nikola Milina, zamjenica glavnog državnog odvjetnika Tamara Laptoš te dekan Visoke policijske škole dr. sc. Krunoslav Borovec, a koji su se i obratili okupljenim sudionicima.

Konferenciju je organizirala Visoka policijska škola u suradnji s tri hrvatska pravna fakulteta iz Zagreba, Osijeka i Rijeke, Fakultetom za kriminalistiku, krimionologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu te Fakulteta za varnostne vede iz Ljubljane, a pored njihovih predstavnika izlaganja će održati i suci Vrhovnog suda RH, odvjetnici te zaposlenici Ravnateljstva policije i Policijske akademije.

U svom obraćanju dekan Borovec istaknuo je kako je tema konferencije okupila najbolje iz akademske zajednice vezano uz procesno-kazneno pravo, a s druge strane i vrhunske praktičare što samo potvrđuje važnost materije o kojoj će biti riječ. Na važnost teme ukazuje i veliki broj sudionika, njih više od 200, ponajviše iz redova policije koji će slušati izlaganja i sudjelovati u raspravi na kraju.

Značaj konferencije istaknula je i zamjenica glavnog državnog odvjetnika Tamara Laptoš navevši kako je tema konferencije iznimno značajna za unaprjeđenje, ujednačavanje i podizanje kvalitete postupanja i primjene kazneno-postupovnog prava od strane svih dionika kaznenog postupka. Važnim je istaknula mogućnost rasprave koja će omogućiti postizanje ciljeva konferencije, a to su jačanje suradnje, razmjena iskustava među dionicima kazneno-pravnog sustava i unaprjeđenje postupanja policijskih službenika tijekom svakodnevne primjene Zakona o kaznenom postupku. 

Pomoćnica ministra pravosuđa Vedrana Šimundža-Nikolić ukazala je na bitnu ulogu policijskih službenika koji nose najveći teret u pronalaženju počinitelja, sprječavanju njegovog bijega, kao i otkrivanju i osiguravanju svih tragova koji upućuju na počinjeno kazneno djelo, a istovremeno se od njih očekuje pravovremeno postupanje uz pridržavanje visokih profesionalnih kriterija. „Samo jedna pogrešno provedena mjera i nezakonit dokaz mogu dovesti u pitanje ishod cijelog kaznenog postupka“ -  navela  je pomoćnica Šimundža-Nikolić istaknuvši time znatan dio odgovornosti koju snose policijski službenici u suočavanju s izazovima da se materijali koje prikupe tijekom provođenja izvida, hitnih istražnih radnji i izvršavanju posebnih dokaznih radnji, mogu upotrijebiti u daljnjem tijeku postupka kao zakonit dokaz.

Uvodni dio konferencije zaključio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina koji je istaknuo nužnost multidisiplinarne rasprave o praktičnoj, svakodnevnoj primjeni Zakona o kaznenom postupku, bitnog normativnog akta koji utvrđuje pravila postupanja u kaznenim predmetima. „Od kvalitete policijskog postupanja ovisi i uspjeh kaznenog postupka“ – rekao je glavni ravnatelj policije istaknuvši kako građani uspješnost policije promatraju kroz rezultate postignute u otkrivanju i dokazivanju počinjenih kaznenih djela. Dodatne izazove u tom smislu policiji postavljaju i promjene postojeće strukture kaznenih djela i novi načini počinjenja, a odnose se na primjenu novih tehnologija kao sredstva i načina počinjenja kaznenih djela što također utječe na obrazovanje policije i način njezine organizacije, ali i na potrebu kontinuiranog ulaganja u nove tehnologije. Sve to omogućit će policiji učinkovito obavljanje policijskih zadaća prvenstveno prilikom prikupljanja dokaza. 
 

Pisane vijesti | Suradnja | Kaznena djela i zakon