Prijedlog Zakona o državljanima država članica EGP-a i članovima njihovih obitelji upućen u Hrvatski Sabor

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/MINISTARSTVO/Ministar_Davor_Bozinovic.jpg

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na današnjoj 147. Sjednici Vlade Republike Hrvatske predložio je usvajanje Nacrta prijedloga Zakona o državljanima članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji

FOTO: MUP
 
Na sjednici Vlade utvrđen je prijedlog Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora (EGP) i članovima njihovih obitelji (EU)
Tom prilikom ministar Božinović je naglasio da će Zakon omogućiti reguliranje boravka državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji kako je to propisano Direktivnom Vijeća 2004/38/EZ od 29. travnja 2004. o pravu državljana Unije, kao i članova njihovih obitelji o slobodi kretanja i boravka na području države članice. 

Prijedlogom Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji, propisani su između ostalom i uvjeti za reguliranje privremenog i stalnog boravka, prestanka privremenog i stalnog boravka, te postupanje prilikom zamjene, gubitka i nošenja boravišne iskaznice za državljane država članica EGP-a i članova njihovih obitelji, obrazložio je ministar te dodao da su prijedlogom Zakona definirani i uvjeti za prestanak zakonitog boravka državljana država članica Europskog gospodarskog prostora, za ograničenje kretanja i smještaj u Prihvatni centar za strance te prisilno udaljenje iz Republike Hrvatske. 

Ministar je također istaknuo da su s ciljem izbjegavanja situacije da državljani Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s obzirom na još uvijek trajuće pregovore oko Brexita, u trenutku izlaska iz Europske unije ostanu nereguliranog statusa, prijedlogom ovog Zakona predložene odredbe kojima bi se osiguralo zadržavanje aktualnog statusa državljana Ujedinjene Kraljevine i članova njihovih obitelji u Republici Hrvatskoj.  

„Dakle, ovim prijedlogom Zakona propisano je da će oni zadržati privremeni odnosno stalni boravak koji će imati u trenutku izlaska iz Europske unije, a propisana je  i obveza da u određenom roku ishode nove dozvole boravka sukladno posebno propisu, a kako bi se navedenoj kategoriji i nadalje omogućio nesmetan boravak i rad u Republici Hrvatskoj te olakšalo nošenje s negativnim posljedicama neuređenog izlaska“ , dodao je ministar. 
 
Ministar je istaknuo kako za provedbu ovog Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva te je predložio da Vlada donese zaključak kojim se utvrđuje prijedlog ovog Zakona i uputi u Hrvatski sabor na prvo čitanje. 
 
 

Pisane vijesti | Stranci