Projekt „Besplatna pravna pomoć u postupku povratka“ - liste pružatelja besplatne pravne pomoći

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/mup_eu_shutterstock_106006199_cr.jpg

​Na javne pozive se prijavilo 70 odvjetnika i pravnika iz udruga registriranih za pružanje pravne pomoći pri Ministarstvu pravosuđa koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva, s kojima su sklopljeni ugovori te sačinjene liste pružatelja prema Upravnim sudovima u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu

FOTO: Ilustracija

Sukladno odredbama Pravilnika o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku povratka (Narodne novine broj: 132/2021), na službenim stranicama Narodnih novina (broj: 4/2024, oglasni dio, objave 11.-14.), kao i na web stranici MUP-a, oglašeni su javni pozivi za prijavu kandidata zainteresiranih za pružanje pravne pomoći državljanima trećih zemalja u postupku povratka, za područja upravnih sudova u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu, u periodu od 2024. do 2027. godine.

Na javne pozive se prijavilo 70 odvjetnika i pravnika iz udruga registriranih za pružanje pravne pomoći pri Ministarstvu pravosuđa koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva, s kojima su sklopljeni ugovori te sačinjene liste pružatelja prema Upravnim sudovima u Zagrebu, Osijeku,  Rijeci i Splitu, koje će se sukladno odredbama Pravilnika o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku povratka objaviti na službenim internetskim stranicama Ministarstva, na oglasnoj ploči policijskih uprava, policijskih postaja i prihvatnih centara za strance te se dostavlja pružateljima pravne pomoći.

 Priopćenja