Provjerite način rada upravnih poslova svoje policijske uprave

Slika /2020/08/oi%20%20.jpg

Samo u slučaju neodgodive potrebe za žurnim rješavanjem nekih od upravnih poslova te poslove obavite osobnim dolaskom na šaltere policijskih uprava i postaja

Važenje osobnih iskaznica, putovnica i vozačkih dozvola građana kao i oružnih listova (kojima je rok važenja istekao počevši od 11. ožujka 2020. godine kada je Ministarstvo zdravstva proglasilo epidemiju) produženo je za cijelo vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID – 19 te vrijede najviše 30 dana nakon proglašenja kraja epidemije.

Također, pojedine radnje u upravnom postupku koje su građani dužni učiniti u određenom roku vezano za vozila ( kao što su odjava vozila kojeg privremeno ili trajno neće koristiti, obavljanje izvanrednog nadzornog pregleda i dr., a čiji  krajnji rok poduzimanja je bio počevši od 11. ožujka 2020. godine) ili za oružje (podnošenje zahtjeva za izdavanje oružnog lista za nabavljeno oružje, dostavljanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti ili isprave da raspolažu tehničkim znanjem i vještinom za pravilnu uporabu oružja i poznavanja propisa koji se odnose na posjedovanje oružja i sl.) građani mogu poduzeti najdulje 30 dana od dana prestanka epidemije.

Također, podsjećamo na mogućnost predaje pojedinih zahtjeva upravnim poslovima putem e - Usluga koje pruža Ministarstvo unutarnjih poslova, a koje uključuju predaju zahtjeva za putovnicu, vozačku dozvolu, prijavu boravišta, davanja suglasnosti u određenim upravnim postupcima (suglasnost stanodavca za prijavu prebivališta, suglasnost roditelja za izradu osobne iskaznice ili putovnice djeteta i sl.) i dr.  

Pozivamo građane da uzmu u obzir navedeno te da samo u slučaju neodgodive potrebe za žurnim rješavanjem nekih od upravnih poslova te poslove obave osobnim dolaskom na šaltere policijskih uprava i postaja.

U cilju smanjenja rizika od zaraze i širenja epidemije, pojedine policijske uprave promijenile su način rada zaprimanja stranaka na način da je potrebna najava i dogovaranje termina dolaska telefonom ili elektroničkom poštom ili je promijenjeno radno vrijeme upravnih poslova.

U nastavku donosimo informacije o načinu rada upravnih poslova svih policijskih uprava.

Odaberite svoju policijsku upravu:

Policijska uprava zagrebačka
Policijska uprava brodsko-posavska
Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska
Policijska uprava osječko – baranjska
Policijska uprava koprivničko – križevačka
Policijska uprava požeško - slavonska
Policijska uprava primorsko – goranska
Policijska uprava zadarska
Policijska uprava krapinsko – zagorska
Policijska uprava šibensko – kninska
Policijska uprava vukovarsko – srijemska
Policijska uprava splitsko – dalmatinska (građanima je također omogućeno da mailom dogovore termin dolaska - st.sidup@mup.hr)
Policijska uprava karlovačka
Policijska uprava međimurska
Policijska uprava dubrovačko – neretvanska
Policijska uprava sisačko – moslavačka
Policijska uprava varaždinska
Policijska uprava istarska
Policijska uprava virovitičko – podravska

Pisane vijesti | Dokumenti građana