Provođenje projekta 'Održavanje rada i nadogradnja SIS sustava'

Slika /2022/mup_eu_shutterstock_106006199_cr.jpg

Cilj projekta je jačanje nadzora vanjske granice Europske unije putem novih funkcionalnosti u SIS II kojim će se stvoriti preduvjet za sistematsko pretraživanje SIS II baze podataka

FOTO: Ilustracija

Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije je 23. lipnja 2022. godine donijela drugu Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Unaprjeđenje i održavanje rada SIS II sustava" u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza, KLASA: NK-018-08/19-04/39, URBROJ: 511-01-136-22-65.
 
Drugom Odlukom osigurana su sredstva za projekt "Održavanje rada i nadogradnja SIS sustava", vrijednosti 900.000,00 EUR-a s PDV-om, od čega se 52% financira sredstvima Fonda.
 
Cilj projekta je jačanje nadzora vanjske granice Europske unije putem novih funkcionalnosti u SIS II kojim će se stvoriti preduvjet za sistematsko pretraživanje SIS II baze podataka.
 
Svrha projekta je nadogradnja Nacionalnog Schengenskog informacijskog sustava u RH (N.SIS II) i nacionalnih aplikacija koje koriste SIS II kojom će se unaprijediti rad SIS II/SIRENE sustava te osigurati implementacija Uredbe o uspostavi, radu i upotrebi SIS-a u području granične kontrole i o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma.
 
Druga Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Unaprjeđenje i održavanje rada SIS II sustava"

Pisane vijesti | Projekti | Vanjski i europski poslovi