Reagiranje MUP-a RH povodom Facebook objave novinarke

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/MUP_ILUSTRACIJE/MUPRHGRB.jpg

Pravilnikom o načinu policijskog postupanja u članku 49. izričito je navedeno da "Policijski službenik provjeru identiteta osobe provodi traženjem na uvid njene osobne iskaznice, vozačke dozvole, putne ili druge javne isprave s fotografijom izdane od nadležnog službenog tijela

Člankom 50. Pravilnika o policijskom postupanju se navodi da će " policijski službenik provjeriti identitet osobe na zahtjev službenih tijela državne uprave, pravnih ili fizičkih osoba ukoliko je povrijeđeno neko njihovo pravo. U slučaju sumnje da se radi o namjeri zlouporabe osobnih podataka, policijski službenik će provjeriti identitet osobe, ali podatke neće priopćiti podnositelju zahtjeva već će ga uputiti da te podatke zatraži pisanim, obrazloženim zahtjevom od nadležne ustrojstvene jedinice policije.
Iz priložene je dokumentacije dokazan pravni interes osobe te ne postoji sumnja u zlouporabu podataka koji bi se ustupili.  
U konkretnom slučaju radi se o podnesenom zahtjevu opunomoćenika fizičke osobe (oštećene osobe) koja je zatražila ustupanje podataka za pokretanje privatne tužbe. Dakle, kako se radi o privatnoj tužbi, oštećenik ne može svoje pravo ostvariti na drugi način niti poduzeti radnje prikupljanja podataka o osobi protiv koje namjerava pokrenuti privatnu tužbu.
Iz dostavljene dokumentacije policija nije mogla nedvojbeno utvrditi o kojoj konkretnoj osobi bi se točno radilo jer u Hrvatskoj postoji više osoba imenom i prezimenom novinarke. Jedini pouzdan podatak je bio da se radi o novinarki portala net.hr. Stoga su policijski službenici otišli u redakciju portala kako bi utvrdili točan identitet.
Identitet se ne može utvrđivati dopisom, a Pravilnikom o načinu policijskog postupanja u članku 49. izričito je navedeno da "Policijski službenik provjeru identiteta osobe provodi traženjem na uvid njene osobne iskaznice, vozačke dozvole, putne ili druge javne isprave s fotografijom izdane od nadležnog službenog tijela."

Priopćenja | Društvo i zajednica