Rijeka: Održana Godišnja vježba interventne policije

Slika topvijesti/godina2010/LISTOPAD_2010/rijeka_15_10_interventna.jpg

Danas ,15. listopada, u Vojarni sv. Katarina u Rijeci održana je Godišnja vježba interventne policije na temu: „ Provođenje obuke interventnih jedinica policije prema aktualnim slučajevima iz prakse“.

Foto: MUP

Danas, 15. listopada, u Vojarni sv. Katarina u Rijeci održana je Godišnja vježba interventne policije na temu Provođenje obuke interventnih jedinica policije prema aktualnim slučajevima iz prakse. Vježba se izvodila kao  situacijska vježba u kojoj je interventna policija rješavala konkretne zadaće u što realnijim uvjetima.

Uz glavnog ravnatelja policije Olivera Grbića izvođenju vježbe nazočil su i načelnici Uprava u Ravnateljstvu policije MUP-a RH, načelnici Policijskih uprava čije su Jedinice interventnih policija sudjelovale u izvedbi vježbe, zapovjednici Jedinica interventnih policija svih PU-a, predstavnici Glavnog stožera oružanih snaga RH te predstavnici Saveznog ministarstva unutarnjih poslova SR Njemačke i  Interventnih policija Saveznih pokrajina SR Njemačke.

 U vježbi je sudjelovalo ukupno 275 pripadnika interventne policije u ulozi policijskih službenika i markiranata, a pripremili su je, uz sudjelovanje i stručni nadzor Zapovjedništva interventne policije,  rukovoditelji Interventnih jedinica policije iz slijedećih policijskih uprava:  primorsko-goranske, istarske, karlovačke, sisačko-moslovačke, zagrebačke, ličko-senjske, krapinsko-zagorske i  bjelovarsko-bilogorske. 

Vježba je sadržavala sedam točaka

  1. Postupanje interventne policije prilikom prihvata i osiguranja navijačke skupine
  2. Taktika postupanja u poduzimanju mjera i radnji prilikom traganja, pronalaženja i hvatanja počinitelja kaznenog djela razbojništva
  3. Taktika i tehnika svladavanja pasivnog otpora
  4. Prikaz rada vodiča sa službenim psima
  5. Taktike i tehnike postupanja prilikom zaustavljanja vozila i uhićenja osoba
  6. Postupanja Interventne policije u prevenciji i suzbijanju narušavanja javnog reda i mira u većem obimu
  7. Prikaz provođenja specijalističke obuke Interventne policije   (demo tim)

Vježba je planirana Godišnjim planom stručnog usavršavanja interventne policije MUP-a RH.  Na zajedničkom sastanku predstavnika Ravnateljstva policije MUP-a RH  i Interventne policije SR Njemačke održanom 23. kolovoza 2010. godine  u Zagrebu potvrđene su zajedničke aktivnosti dviju policijskih organizacija za 2010. godinu. Na vježbi su nazočila dva predstavnika Interventne policije SR Njemačke: gosp. Wempe i gosp. Klante te  predstavnik Saveznog MUP-a SR Njemačke gosp. Balcerek,  sukladno utvrđenom Programu suradnje između Interventnih jedinica policija dviju zemalja. 

Na početku programa uvodnom riječju obratio se zapovjednik Zapovjedništva Interventne policije Josip Turkalj. Istaknuo je da je Interventna policija ustrojena 2001. godine od pripadnika tadašnje Specijalne policije, ali i od policijskih službenika ostalih policijskih struktura, što je olakšalo formiranje raznih specijalističkih grupa koje se nalaze u sastavu IJP, posebno ekipe protueksplozijske zaštite, ekipe za foto i video dokumentiranje, ronioce, vodiče službenih pasa, snage za potporu kao što su oklopna vozila, vodeni topovi i drugo.

Nakon što je istaknuo zadaće IJP-a na razini Ravnateljstva policije i na razini PU-a, naglasio je da interventne snage u redovnom obavljanju zadaća imaju važnu ulogu u preventivnom djelovanju u sprečavanju počinjenja prekršaja i kaznenih djela te da je u proteklih devet godina, od kad je ustrojene interventna policija, zbog svoje obučenosti, odgovornosti i uspješnosti u izvršenju zadaća, ona postala jedna od najvažnijih organizacijskih jedinica kako u policijskim upravama  tako i u Ravnateljstvu policije. Turkalj je zahvalio MUP-u SR Njemačke na donaciji znatnog dijela zaštitne i tehničke opreme interventnoj policiji, ali i na uspješnoj suradnji i stručnom usavršavanju koje se provodi zajedno sa njemačkim kolegama iz Interventne policije SR Njemačke. 

Po završetku izvedbe Godišnje vježbe te okupljanja i postrojavanja svih jedinica koje su u njoj sudjelovale, cijenjenim  uzvanicima i gostima, predstavnicima medija, interventnim policajkama i policajcima obratio se i glavni ravnatelj policije Oliver Grbić, koji je istaknuo da  su sve Jedinice interventne policije zajedno sa svojim Zapovjedništvom izrasle u snažnu i profesionalnu policijsku formaciju.

 -Od svog osnutka prije devet godina pa sve do danas uloženo je mnogo truda, financijskih sredstava, tehnike ali i vašeg osobnog zalaganja kako bi Interventna policija postigla i zadovoljila sve europske standarde. Na tom putu veliku i značajnu ulogu odigrali su  i naši strateški partneri, kolege iz SR Njemačke. Upravo prema njihovom primjeru ustrojena je i hrvatska Interventna policija, kazao je ravnatelj Grbić, zahvalivši prisutnim njemačkim kolegama na iskazanoj podršci i partnerstvu te dodao da je svrha provedene Vježbe bila demonstracija  obučenosti i taktičke osposobljenosti Interventne policije, podizanje znanja, uvježbavanje procjene situacije i donošenje odluka kao i provjera taktičkih mogućnosti jedinica u aktualnim fazama rada. Na kraju je konstatirao kako su svi zadani ciljevi Vježbe u potpunosti zadovoljeni i postignuti te da je obučenost, spremnost i profesionalnost interventne policije  na zavidnoj razini što  potvrđuje dosljedno provođenje plana i programa obuke. Pisane vijesti