Savjetovanje za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

Slika /SAVJETOVANJE/ilustracije/savjetovanje20.jpg

Otvoreno je savjetovanje za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga ZID Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

Foto: ilustracija

Ministarstvo unutarnjih poslova je danas, 12. lipnja, otvorilo savjetovanje za zainteresiranom javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima.

Praćenjem problematike protupravnih ponašanja na športskim natjecanjima uočena je potreba za nadopunom odredbi u odnosu na određene pojavne oblike ponašanja s obilježjima protupravnosti, a koja trenutno nisu propisana kao protupravna. Takve vrste ponašanja dovode do narušavanja javnog reda i mira ne samo na sportskim objektima i tijekom održavanja sportskih natjecanja već i na pravcima putovanja prije i nakon samog sportskog natjecanja. Također, isti oblici ponašanja od strane hrvatskih navijača događaju se u inozemstvu. Zbog nemogućnosti procesuiranja počinitelja stvara se dojam da nadležna tijela ne poduzimaju adekvatne mjere usprkos općenitom smanjenju broja protupravnih ponašanja (koja su propisana Zakonom o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima) te stvarno gledano manjem broju incidenata vezanih uz športska natjecanja. Nedostatak se očituje u otežanom postupanju policije, nacionalnih športskih saveza, klubova, organizatora športskih natjecanja i sudova za uspješnu borbu protiv nasilja na športskim natjecanjima. U posljednje vrijeme, pored negativnih konotacija koje narušavanje javnog reda i mira na sportskim natjecanjima ima u javnosti, ista i na međunarodnom planu štete ugledu Republike Hrvatske. Proširenjem pojedinih inkriminiranih ponašanja prevladale bi se poteškoće nastale tijekom primjene Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, a koje su s jedne strane onemogućavale policiju u kvalitetnom provođenju kriminalističkih istraživanja kaznenih djela i prekršaja vezanih za športska natjecanja, a s druge strane ograničavala sudove i pravosudna tijela u kvalitetnom provođenju kaznenih i prekršajnih postupaka, izricanja zakonom predviđenih sankcija i njihovo kvalitetno provođenje.

Izrada nacrta prijedloga zakona potrebna je u svrhu postizanja veće učinkovitosti u postupanju policije u provedbi mjera osiguranja športskih natjecanja

Ministarstvo unutarnjih poslova poziva predstavnike zainteresirane javnosti da dostave svoje primjedbe i prijedloge putem elektroničke aplikacije e-Savjetovanje do 26. lipnja 2019. godine.

Pisane vijesti | Savjetovanje