SIGURAN POVRATAK - Vraćanje državljana trećih zemalja iz Prihvatnog centra za strance

Slika /2020- eu slike/shutterstock_106006199_cr.jpg

Svrha projekta je potpora financiranja Ministarstva unutarnjih poslova za provedbu efikasnog, pravednog sustava vraćanja državljana trećih zemalja (i nereguliranih migranata) koji se nalaze na području Republike Hrvatske

Foto: ilustracija

Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije je 27. veljače 2024. godine donijela Odluku o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „SIGURAN POVRATAK - Vraćanje državljana trećih zemalja iz Prihvatnog centra za strance“ u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF).

Svrha projekta je potpora financiranja Ministarstva unutarnjih poslova za provedbu efikasnog, pravednog sustava vraćanja državljana trećih zemalja (i nereguliranih migranata) koji se nalaze na području Republike Hrvatske. 

Ukupna vrijednost navedenog projekta iznosi 400.000,00 € od čega je 75% sufinancirano sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju, dok je 25% sredstava osigurano iz Državnog proračuna.

Stranica | Projekti