Split

dana 30. lipnja oko 15,10 sati u mjestu Ložića, u predjelu zvanom "Humčac", na području Milne na otoku Braču je izbio požar. Požarom je zahvaćena suha trava, makija i borova šuma na površini od oko pet hektara. U gašenju požara sudjelovala su dva zrakoplova "canadaira", jedan helikopter "MI", kao i JVP Split i Koprivnica, te šest DVD-a s ukupno sedam vozila i četrdeset vatrogasaca. Požar je lokaliziran dana 1. srpnja u 3 sata.

Stranica