Suradnja MUP-a i Baptističke crkve Zagreb

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/MUP_ILUSTRACIJE/MUPRHGRB.jpg
FOTO: ILUSTRACIJA

Ministarstvo unutarnjih poslova je 5. veljače 2018. godine s Baptističkom crkvom Zagreb – Malešnica sklopilo Sporazum o korištenju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske. Sporazum je sklopljen na rok od 10 godina uz mogućnost njegova produženja ukoliko se poštuju odredbe Sporazuma.
 
Baptistička crkva Zagreb se, kao korisnik, obvezala predmetnu nekretninu obnoviti i koristiti za integracijske programe i aktivnosti koje se odnose na osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita. Program će uključivati smještaj osoba, tečaj hrvatskog jezika i kulture življenja u Hrvatskoj, radionice i mentorstvo za pomoć, razumijevanje i prilagodbu društvenom, kulturnom i poslovnom životu i radu u Hrvatskoj, edukativne, kreativne i sportske radionice, plan pomoći i podrške školskoj djeci u svladavanju školskog gradiva, obrazovanje, obuku i mentorstvo za zapošljavanje i druge aktivnosti. Upravo zbog toga što se u navedenoj nekretnini, osim za smještaj, osigurava prostor i za brojne druge aktivnosti, maksimalan broj osoba kojima bi se osigurao privremeni smještaj bio bi do 10 osoba.
 
Baptistička crkva u Malešnici je inače partner Ministarstvu u provođenju određenih integracijskih aktivnosti s tražiteljima međunarodne zaštite smještenim u Prihvatilištu za tražitelje azila u Zagrebu. Cilj ovakvog oblika suradnje je svakako integracija osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj na području istraživanja, osmišljavanja, razvijanja, usavršavanja i provedbe najboljih programa u praksi u svrhu njihove što uspješnije integracije u društvo.
 
Pored toga, ovo je Ministarstvo suglasno da se navedena nekretnina koristi i za druge opće korisne društvene, socijalne i humanitarne programe kojima bi bili obuhvaćeni i hrvatski državljani.
Ističemo kako su s projektom otvaranja integracijske kuće upoznati predstavnici Vijeća Gradske četvrti Podsused - Vrapče i Mjesnog odbora Gajnice. Tim su povodom posjetili i Prihvatilište za tražitelje azila u Zagrebu 23. svibnja 2018. godine, kako bi se upoznali s populacijom čije će pojedine osobe, kojima je odobrena međunarodna zaštita, postati njihovi novi susjedi. Radi se o osobama kojima u zemlji podrijetla prijeti proganjanje zbog rase, vjere, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili političkog mišljenja ili su svoju zemlju napustili zbog rata.
 
Predmetna nekretnina u Gajnicama je u vlasništvu Republike Hrvatske na upravljanju MUP-a RH koji ju je koristio za potrebe tadašnje Policijske ispostave do kraja 1998. godine. Ministarstvo se od tada više puta obraćalo bivšem Središnjem uredu za upravljanje državnom imovinom ukazujući kako više nema potrebe za korištenjem te nekretnine. Tijekom 2008. i 2010. godine je objavljen javni natječaj za njenu prodaju, međutim, u otvorenom roku nije pristigla niti jedna ponuda za kupnju.
 
Tijekom 2010. godine je u navedenu zgradu bespravno uselila romska obitelj, protiv koje je  pokrenut sudski postupak radi iseljenja. Sudski postupak je nakon dvije godine pravomoćno okončan u korist Republike Hrvatske.
 
U međuvremenu se Ministarstvu obratila Baptistička crkva Zagreb - Malešnica pismom namjere izražavajući interes za nekretninu, njenu obnovu vlastitim sredstvima i stavljanje u funkciju radi provođenja njihovog socijalnog programa. Slijedom navedenoga, MUP RH se obratio Ministarstvu državne imovine tražeći mišljenje u odnosu na navedeni zahtjev. U ožujku 2017. godine Ministarstvo unutarnjih poslova RH je zaprimilo odgovor kako se u konkretnom slučaju radi o nekretnini kojom samostalno upravlja i raspolaže te stoga može samostalno donijeti i odluku o dodjeli nekretnine na korištenje u svrhu provođenja socijalnog programa.
 
S obzirom na navedeno te sukladno integracijskoj politici koju Ministarstvo podupire, ovaj donedavno devastirani objekt našao je za shodno iskoristiti u plemenitu i humanitarnu svrhu.
 
Nakon isteka roka od 10 godina, Ministarstvo unutarnjih poslova će donijeti odluku o daljnjem raspolaganju predmetnom nekretninom. Ukoliko se projekt pokaže uspješnim, a što očekujemo, postoji mogućnost produženja Sporazuma kako smo na početku objasnili.
 
Što se općenito tiče smještaja osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom, smještaju se u državne stanove kojima raspolaže Središnji državni ured za stambeno zbrinjavanje. U njihovom nedostatku, smještaj im se osigurava u stanovima koji se nalaze na slobodnom tržištu. Stoga smještaj u sklopu ovog projekta treba razumjeti kao privremeni smještaj za osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom. Dodana vrijednost ovog projekta je smislen i sustavan rad na integracijskim aktivnostima ovih osoba kako bi postale konkurentne na tržištu i u konačnici mogle skrbiti same za sebe i svoje obitelji.
 
Kako smo ranije naveli, navedenim Sporazumom bi u opće korisne društvene, socijalne i humanitarne programe bili uključeni i hrvatski državljani te se nadamo se da će prepoznati važnost i vrijednost ovog hvale vrijednog projekta koji potiče prihvaćanje različitosti.

Priopćenja | Suradnja | Društvo i zajednica