Upravi kriminalističke policije dodijeljena su financijska sredstva iz Fonda za unutarnju sigurnost

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/EU/eufondovi.jpg

Svrha projekta je jačanje koordinacije, suradnje i operacija u borbi protiv krijumčarenja migranata, posebno kako bi se omogućile dugoročnije i složenije aktivnosti u okviru financijskih sredstava Posebnog djelovanja – EMPACT

Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, kao Upravljačko tijelo u sustavu upravljanja i kontrole za programe Fonda za azil, migracije i integraciju, Fonda za unutarnju sigurnost i Fonda za integrirano upravljanje granicama - Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike donijela je Odluku o izravnoj dodjeli financijskih sredstava iz Fonda za unutarnju sigurnost za provedbu Aktivnosti 4. Operativne akcije uz vanjsku granicu EU u Hrvatskoj, žarišta i prometne pravce u okviru projekta „Jačanje koordinacije, suradnje i aktivnosti za suzbijanje krijumčarenja migranata".
 
Predmetni projekt rezultat je uspješne projektne prijave na poziv za iskazivanje interesa Europske komisije „Posebna djelovanja – EMPACT“  okviru Tematskog instrumenta Fonda za unutarnju sigurnost, a temeljem koje su Programu Fonda za unutarnju sigurnost dodijeljena dodatna financijska sredstva.
 
Nositelj projekta je Služba organiziranog kriminaliteta Uprave kriminalističke policije, a isti će se provoditi u suradnji sa Saveznom policijom Republike Austrije, Saveznom kriminalističkom policijom Republike Austrije (BKA), Saveznom policijom Savezne Republike Njemačke i Nacionalnom policijom Kraljevine Španjolske. Ukupna dodijeljena financijska sredstva za projekt iznose 554.722,22 EUR s PDV-om.
 
Svrha projekta je jačanje koordinacije, suradnje i operacija u borbi protiv krijumčarenja migranata, posebno kako bi se omogućile dugoročnije i složenije aktivnosti u okviru financijskih sredstava Posebnog djelovanja – EMPACT.

Pročitajte cjelokupan tekst Odluke.


 

Pisane vijesti