Upravljački odbor Europola odobrio sklapanje Radnog sporazuma o uspostavi suradnje između Europola i Kosova

Slika /2020-%20eu%20slike/shutterstock_106006199_cr.jpg

Republika Hrvatska je u svojstvu predsjedatelja Vijećem EU snažno poticala jačanje suradnje s partnerima jugoistočne Europe

FOTO: ilustracija

Upravljački odbor Europola je na svojoj 115. sjednici održanoj u formatu videokonferencije 9. i 10. lipnja 2020. godine odobrio sklapanje Radnog sporazuma s agencijama za provedbu zakona na Kosovu (Working Arrangement establishing cooperative relations between the law enforcement authorities of Kosovo and EU Agency for Law Enforcement Cooperation ).
Sporazum će potpisati izvršna direktorica Europola i Ministar unutarnjih poslova i javne uprave Kosova.

Sporazum kojega je Upravljački odbor prihvatio predviđa suradnju Europola i kosovske policije, carine, porezne uprave i jedinice nadležne za sprječavanje pranja novca, u području suzbijanja organiziranog kriminaliteta, korupcije i drugih oblika teškog kriminala.

Kosovu se ovim sporazumom otvaraju nove mogućnosti u međunarodnoj policijskoj suradnji. Ujedno, Kosovo je do sada bila jedina preostala zemlja zapadnog Balkana s kojom Europol nije imao zaključen sporazum o suradnji, a samim time niti mogućnost razmjene informacija u svrhu suzbijanja teškog i organiziranog kriminaliteta. Temeljem ovog Radnog sporazuma koji će stupiti na snagu s danom potpisivanja, Kosovo će uspostaviti središnji ured za suradnju s Europolom te će dobiti pristup Europolovom komunikacijskom kanalu, a ujedno i mogućnost upućivanja časnika za vezu u sjedište Europola u Den Haagu. Osim suradnje s Europolom Kosovo će na ovaj način imati novi i proaktivniji način suradnje sa svim državama članicama EU.

Republika Hrvatska je u svojstvu predsjedatelja Vijećem EU, snažno poticala jačanje suradnje s partnerima jugoistočne Europe, o čemu jasno govori i Zagrebačka deklaracija usvojena 6. svibnja 2020. godine na sastanku čelnika EU i država zapadnog Balkana, kao i usvajanjem Zaključaka Vijeća o jačanju suradnje sa zemljama zapadnog Balkana u području migracija i sigurnosti.

U tom kontekstu, ovaj Radni sporazum koji kosovskoj policiji i tijelima za provedbu zakona omogućuje izravnu suradnju s Europolom i drugim policijama država članica EU, smatramo važnim korakom u jačanju suradnje s partnerima u jugoistočnoj Europi u odgovoru na sigurnosne izazove i promicanju europskih vrijednosti.

Pisane vijesti | Vanjski i europski poslovi