Vlada RH donijela Odluku o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Slika /2022/3/ministar- vlada- 23.3.2022..jpg

Vlasnicima stambenih jedinica, koji su ustupili svoje nekretnine na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine, jednom mjesečno će se podmirivati troškovi korištenja stambenih jedinica (najam i režije) i to u najvišem iznosu od 3.600,00 kuna mjesečno

FOTO: Vlada RH

Na današnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović obrazložio je Prijedlog odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju:

„Ovom Odlukom uređuje se financiranje troškova korištenja stambenih jedinica u pojedinačnom smještaju za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine, koje su napustile Ukrajinu od 24. veljače 2022. godine i došle na područje Republike Hrvatske na način da će se vlasnicima stambenih jedinica, koji su ustupili svoje nekretnine na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine, jednom mjesečno podmirivati troškovi korištenja stambenih jedinica temeljem sklopljenih ugovora o najmu s Ministarstvom unutarnjih poslova, Ravnateljstvom civilne zaštite, na rok od šest mjeseci s mogućnošću produženja najviše do godinu dana.“

Iznos financiranja troškova 

Trošak korištenja stambene jedinice u pojedinačnom smještaju obuhvaća trošak najma prostora i trošak režija, a podmirit će se za samca - 50 kuna po danu, dok će se za više osoba podmiriti na sljedeći način: 
 
  • jedan član - 40 kuna po danu,
  • drugi član - 30 kuna po danu, 
  • treći član - 20 kuna po danu, 
  • četvrti i svaki sljedeći član - 10 kuna po danu.

Najviši iznos troškova korištenja stambene jedinice može iznositi 3.600,00 kuna mjesečno.

Sredstva za financiranje troškova korištenja stambenih jedinica osigurat će se u Državnom proračunu - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, na poziciji Ravnateljstva za robne zalihe.

Slijedi Javni poziv na web stranicama MUP-a RH 

„Za provedbu ove Odluke zadužuju se Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite će donijeti uputu za provedbu ove Odluke i na mrežnim stranicama objaviti Javni poziv za ustupanje stambenih jedinica za pojedinačni smještaj na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine“, zaključio je ministar Božinović. 

Vlada Republike Hrvatske jednoglasno je prihvatila Odluku.

Pisane vijesti