Znanstveni doprinos Centra “Ivan Vučetić” u borbi protiv pandemije SARS-CoV-2

Slika 2020/07-07-000.jpg

U sklopu projekta „Varijabilnost sojeva koronavirusa SARS-Cov-2 i genetička podloga domaćina kao bio markeri za otkrivanje čimbenika rizika tijekom pandemije COVID-19“, u Centru „Ivan Vučetić“, po prvi puta u svijetu, ispitat će se potencijalna povezanost osobitog dijela ljudskog genoma s kliničkim manifestacijama bolesti COVID-19

FOTO: Ilustracija

Pandemija koronavirusa SARS-CoV-2 duboko je potresla i ostavila negativne posljedice na sve aspekte ljudskog društva, od medicinskih preko sigurnosnih do socioekonomskih. Budući da se svijet, po prvi puta, suočava s ogromnim izazovom borbe protiv nove bolesti COVID-19 koju spomenuti virus uzrokuje, Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost  krajem ožujka 2020. godine raspisao je poseban tematski natječaj za istraživačke projekte, pod nazivom  „Upravljanje zaraznim bolestima uzrokovanima koronavirusima te društvenim i obrazovnim aspektima pandemije” (IP-CORONA-2020-04).

Natječaj je zaključen 20. travnja, a zaprimljeno je 98 projektnih prijava raspoređenih u četiri istraživačke teme. Prijave na natječaj s ukupnim proračunom od 14 milijuna kuna vrednovali su paneli sastavljeni od uglednih znanstvenika iz četiriju tematskih područja.

Laboratorij za masivno paralelno sekvenciranje Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske te djelatnica dr.sc. Marina Korolija zaprimili su poziv Prirodoslovno-matematičkog fakulteta kao predlagatelja te prof. dr. sc. Kristiana Vlahovičeka kao nositelja projekta pod nazivom „Varijabilnost sojeva koronavirusa SARS-CoV-2 i genetička podloga domaćina kao biomarkeri za otkrivanje čimbenika rizika tijekom pandemije COVID-19“, da svojom znanstvenom ekspertizom i  opremom pridonesu realizaciji projekta.

Na prijedlog načelnice Centra „Ivan Vučetić“ Andree Ledić te uz suglasnost državne tajnice Ministarstva unutarnjih poslova Terezije Gras, poziv na suradnju je prihvaćen, a projekt je temeljem vrednovanja stručnog panela u prvom krugu te ocjena dvaju inozemnih recenzenata u drugom krugu, odabran za financiranje uz još 10 najbolje rangiranih projekata.

Predmet prihvaćenog istraživanja koje će biti poduprto proračunom od milijun i pol kuna, jest utvrđivanje povezanosti težine kliničkih simptoma i genetičkih značajki  osoba oboljelih od bolesti COVID-19 uporabom najnovijih generacija tehnologije sekvenciranja genetičke informacije. Uz to će se odrediti genetički slijed virusa svakog pacijenta, mutacije virusne RNA unutar hrvatske populacije te ispitati kako na tijek bolesti utječe međuodnos virusnih mutacija i genetičke podloge pojedinca.

Virus illustration

U Centru „Ivan Vučetić“, po prvi puta u svijetu, ispitat će se potencijalna povezanost osobitog dijela ljudskog genoma s kliničkim manifestacijama bolesti COVID-19, što je od strane inozemnih recenzenata i domaćeg panela ocijenjeno kao inovativni dio istraživanja.

Na taj način Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske će, osim niza djelatnosti kojima aktivno pridonosi borbi protiv pandemije koronavirusa u našoj zemlji, po prvi puta ojačati spomenute napore i na znanstvenoj razini, kao jedan od vodećih partnera u projektnom konzorciju sačinjenom od uglednih hrvatskih znanstvenih institucija.

Osim Centra „Ivan Vučetić“, u ovom doista interdisciplinarnom istraživanju, sudjeluje preko dvadeset istraživača iz tri kliničke bolnice – KB Dubrava, KBC Sestre Milosrdnice i Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Instituta Ruđer Bošković, kao i predstavnici čak četiri sastavnice Sveučilišta u Zagrebu – Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Medicinskog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike i računarstva i Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta.

U projekt su također uključeni i međunarodni stručnjaci iz talijanske regije Friuli Venezia Giulia, kao i suradnici iz dijaspore s njemačkog Sveučilišta u Tübingenu.

Konačan cilj ovog multidisciplinarnog pristupa jest pružanje globalnog znanstvenog doprinosa usmjerenog ka zaustavljanju pandemije novog koronavirusa, čemu će Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, odnosno Centar „Ivan Vučetić“ dati svoj vrijedan obol.

Pisane vijesti | Projekti | Znanost i inovacije