Izdavanje odobrenja za djelatnost popravljanja, prepravljanja i/ili onesposobljavanja oružja

Uvjeti za izdavanje odobrenja za djelatnost popravljanja, prepravljanja i/ili onesposobljavanja  oružja propisani su člankom 25. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. 

Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev propisana je u stavku 2. navedenog članka.

Upravna pristojba u iznosu od 175,00 kn uplaćuje se na račun br.: HR121001005-1863000160, model HR 64, poziv na br. odobrenja: 5002–713-OIB pravne osobe ili obrtnika.