Izdavanje odobrenja za proizvodnju eksplozivnih tvari

Uvjeti za izdavanje odobrenja za obavljanje proizvodnje  eksplozivnih tvari propisani su člankom 20. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. 

Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev propisana je u stavku 2. navedenog članka.

Upravna pristojba u iznosu od 700,00 kn uplaćuje se na račun br.: HR121001005-1863000160, model HR 64, poziv na br. odobrenja: 5002–713-OIB pravne osobe ili obrtnika.