Izdavanje oružnog lista za vatreno oružje pravnoj osobi, obrtu ili udruzi

Uvjeti za izdavanje oružnog lista  vatrenog  oružja propisani su člankom 37. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. 

Zahtjev za izdavanje oružnog lista podnosi se na obrascu propisanom Pravilnikom o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu (NN br.33/2008, NN br.155/08, NN br.52/13 i NN br.80/16).

Upravna pristojba za odobrenje za izdavanje oružnog lista, po komadu oružja u iznosu od 35,00 kn uplaćuje se na račun br.: HR121001005-1863000160, model HR 64, poziv na br. odobrenja: 5002–713-OIB pravne osobe ili obrtnika.