Javni poziv za prijavu međunarodne organizacije zainteresirane za obavljanje monitoringa prisilnih udaljenja državljana trećih zemalja iz Europskog gospodarskog prostora

Slika /2020- eu slike/shutterstock_106006199_cr.jpg

Prijave na Javni poziv podnose se u roku od 15 dana od dana objave u Narodnim novinama

FOTO: Ilustracija

Na temelju članka 42. Pravilnika o postupanju prema državljanima trećih zemalja („Narodne novine“ broj 136/21 i 145/23), Ministarstvo unutarnjih poslova objavljuje Javni poziv za prijavu međunarodne organizacije zainteresirane za obavljanje monitoringa prisilnih udaljenja državljana trećih zemalja iz EGP-a.
 
Sustav nadzora prisilnih udaljenja podrazumijeva stalan i neovisan nadzor provođenja prisilnih udaljenja kako bi se utvrdilo provode li se prisilna udaljenja državljana trećih zemalja iz EGP-a na način da se poštuju njihova ljudska prava. 
 
Prijave na Javni poziv podnose se u roku od 15 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Pisane vijesti | Projekti | Nezakoniti prelasci državne granice