O ministarstvu

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/o%20nama%20MUP.JPG

Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja poslove koji se odnose na:


Ministarstvo obavlja i druge poslove koji se odnose na: vođenje evidencija i statistike iz područja unutarnjih poslova; sustav informiranja u području unutarnjih poslova; obrazovanje i usavršavanje službenika unutarnjih poslova.

Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.
 

Ministar: Davor Božinović

Državni tajnici:

Državna tajnica za europske i međunarodne poslove: Terezija Gras

Državni tajnik za upravne i inspekcijske poslove: Žarko Katić

Pomoćnici ministra: 

Pomoćnik ministra unutarnjih poslova za pravne poslove i ljudske potencijale: Ante Delipetar

Pomoćnik ministra unutarnjih poslova za materijalno financijske poslove: Cvjetko Obradović       

Pomoćnik ministra unutarnjih poslova za razvoj, opremanje i potporu: Damir Trut