O ministarstvu

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/o%20nama%20MUP.JPG

Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja poslove koji se odnose na:


Ministarstvo obavlja i druge poslove koji se odnose na: vođenje evidencija i statistike iz područja unutarnjih poslova; sustav informiranja u području unutarnjih poslova; obrazovanje i usavršavanje službenika unutarnjih poslova.

Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.
 

Ministar: Davor Božinović

Državna tajnica: Terezija Gras

Državni tajnik: Žarko Katić

Državna tajnica: Irena Petrijevčanin

Ravnatelj Uprave za ljudske potencijale: Željko Prša