Odnosi s javnošću

Slika /fotke_ilustracije/Ilustracije-novo/odnosi%20s%20javnoscu%20shutterstock_125411825.jpg

Dobro došli na portal Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Ako na portalu niste pronašli informaciju koja vas zanima, pogledajte najčešća pitanja koja su postavili posjetitelji prije vas. Pitanje MUP-u RH građani mogu poslati na e-mail adresu pitanja@mup.hr, a policiji na policija@mup.hr.
Medijski djelatnici nam se mogu obratiti na press@mup.hr 

Na vaša pitanja odgovaraju stručne službe MUP-a RH. Ukoliko neko pitanje nije u nadležnosti Ministarstva, uputit ćemo vas na nadležne institucije i tijela državne uprave koja na pitanje mogu potpuno odgovoriti.

Pošaljete li nam neko zanimnljivo pitanje, objavit ćemo ga u najčešća pitanja i odgovore. Pošiljatelj pitanja ostaje anoniman. 

Odnosi s javnošću MUP-a RH i policije

Javnost rada jedna je od osnovnih karakteristika djelovanja policije u državama s dugogodišnjom demokratskom tradicijom. Stvarni uspjeh policije ovisi o odobravanju javnosti, a ne o predodžbi koju policija stvara sama o sebi. Javnost policiju najčešće percipira na dva načina: neposredno, u kontaktu s policijskim službenicima i posredno, slikom koju mediji stvaraju o policiji. Oba su načina podjednako važna.

Na planu neposrednog kontakta s građanima odgovornost za uspješnost policije leži pojedinačno na svakom policijskom službeniku. Od profesionalnog integriteta, vještine komuniciranja i ukupnog ponašanja u konkretnoj situaciji svakog policajca, stvara se djelić ukupne slike koju građani imaju o policiji. Ljubaznost policijskog službenika, taktičnost u pristupu građanima (poglavito ako se radi o žrtvi), spremnost na pružanje pomoći, pristojno i kulturno ophođenje, osobna urednost policijskog službenika, čistoća i ispravnost policijske opreme, brzina intervencije i njena kvaliteta, načini su kako se pridobiva naklonost građana i stvara pozitivna slika o cjelokupnoj policijskoj službi u javnosti.

Na planu medijske slike o policiji odgovornost je na policijskim upravljačkim strukturama i službenicima za odnose s javnošću. Njihova kompetentnost, pravovremena dostupnost, otvorenost prema javnosti do mjere koja ne ugrožava uspješnost policijskog rada, pretpostavke su dobre komunikacije policije i medija. Partnerski odnos između policije i medija, a u interesu javnosti, poželjan je i obostrano koristan. U tom odnosu stalno treba imati na umu da je povjerenje neprestano na kušnji.

Odnosi s javnošću Ministarstva unutarnjih poslova RH zaduženi su za aktivnosti ministra unutarnjih poslova te djelokrug rada službi koje spadaju u djelokrug Ministarstva u sjedištu (Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove, Uprava za materijalno-financijske poslove, Uprava za ljudske potencijale i Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije). kao i za aktivnosti glavnog ravnatelja policije te za sva pitanja koja se tiču rada i operativnog djelovanja policije, odnosa s drugim tijelima kaznenog progona te za sve događaje iz rada policije.

Služba za odnose s javnošću

Voditeljica: Jelena Bikić

Kontakti:

Telefon: +38516122353

Telefaks:+38516122771

E-mail: pitanja@mup.hrpolicija@mup.hrpress@mup.hr