Provođenje projekta “Nadogradnja hardverske infrastrukture Ministarstva unutarnjih poslova”

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/EU/eufondovi.jpg
Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije donijela je dana 13. srpnja 2020. godine Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Nadogradnja hardverske infrastrukture Ministarstva unutarnjih poslova" u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza, KL:NK-018-08/20-04/7, URBROJ: 511-01-136-20-5.
 
Cilj ovog projekta je nadogradnja postojeće infrastrukture Ministarstva unutarnjih poslova s ciljem omogućavanja nesmetanog rada postojećih i novih IT sustava za potrebe nadzora vanjske granice EU.
 
Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.975.000,00 EUR-a s PDV-om od čega je 90% financirano sredstvima Fonda.
 
Svrha projekta nabavka opreme kojom bi se poboljšala postojeća infrastruktura te dodatno osnažio sustav granične kontrole prema Schengenskim standardima i ojačali kapaciteti nadzora granice, a posebno zbog nadogradnje SIS II sustava dodatnim funkcionalnostima.
 
Dana 25. siječnja 2021. godine potpisan je Ugovor o nabavi nadogradnje hardverske infrastrukture Ministarstva unutarnjih poslova,  KL: NK-406-09/20-04/135, URBROJ:511-01-164-21-16 kojim se osigurava nabavka nove opreme sukladno svim zahtjevima i provedba Ugovora je u tijeku. 
 
Cjelokupan tekst Odluke pogledajte OVDJE.
 
 

Pisane vijesti | Projekti