Donesen Pravilnik o postupku ranog upozoravanja stanovništva

Slika /2023/8/sruk naslovna.jpg

Danas je Pravilnik objavljen u Narodnim novinama (broj 91/23), a stupa na snagu sutra, 5. kolovoza 2023. godine

U subotu, 5. kolovoza na snagu stupa Pravilnik o postupku ranog upozoravanja stanovništva, kojim se, između ostalog, precizno uređuje i postupak ranog upozoravanja stanovništva upotrebom Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK).

Odluke o potrebi ranog upozoravanja stanovništva upotrebom SRUUK-a donose se na temelju svake informacije o mogućoj neposrednoj opasnosti iz područja meteorologije, hidrologije i obrane od poplava, zaštite od požara, seizmologije, ionizirajućeg zračenja, ali i informacija koje prikupljaju Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova ili se zaprime putem međunarodnih sustava za razmjenu informacija.
 
Tko donosi odluku o potrebi ranog upozoravanja stanovništva?

Za rano upozoravanje stanovništva ključna je stručna i pravovremena procjena razine opasnosti zbog koje se pokreće postupak ranog upozoravanja stanovništva upotrebom SRUUK-a te su zbog toga za donošenja odluka o potrebi ranog upozoravanja stanovništva upotrebom SRUUK-a za predvidive ugroze, kao i za područja koja će biti obuhvaćena ranim upozoravanjem, zadužene institucije, odnosno osobe koje mogu najbrže i najrelevantnije procijeniti razinu nadolazeće opasnosti i potrebu za ranim upozoravanjem stanovništva.

Zbog mogućnosti brze i relevantne procijene nadolazeće opasnosti odluke o potrebi ranog upozoravanja upotrebom SRUUK-a donose:
 
  • glavni rukovoditelj obrana od poplava ili osoba koju on ovlasti, u skladu s Državnim planom obrane od poplava i Glavnim provedbenim planom obrane od poplava – kada postoji opasnost od poplava izazvanih izlijevanjem kopnenih voda
  • glavni vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti – kada postoji opasnost od požara velikih razmjera
  • ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda ili osoba koju on ovlasti – kada postoji opasnost od vremenskih nepogoda
  • glavni ravnatelj policije ili osoba koju on ovlasti – u slučaju neposredne opasnosti  od terorističkih djelovanja ili drugih sigurnosnih razloga većeg opsega.

Također, ukoliko bi se pojavila ugroza vojnim sredstvima odluku o potrebi ranog upozoravanja stanovništva upotrebom SRUUK-a Ravnateljstvu civilne zaštite može dostaviti i Zapovjedno operativno središte Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, a SRUUK se može upotrijebiti i u slučaju prijetnje napadom balističkim projektilima i to na temelju informacije zaprimljene od Euro-atlanskog centra za koordinaciju odgovora na katastrofu, sukladno civilno-vojnoj suradnji u sklopu NATO saveza.

U slučaju da se pojavi druga opasnost zbog koje je potrebno upozoriti stanovništvo upotrebom SRUUK-a, odluku o takvoj potrebi donijet će ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite, a zahtjev za upozoravanje stanovništva upotrebom SRUUK-a u slučaju izvanrednog događaja na njihovom području mogu podnijeti i načelnici stožera civilne zaštite županije, grada ili općine.
 
Na koji način se provodi rano upozoravanje SRUUK-om?

Rano upozoravanje stanovništva upotrebom SRUUK-a provodi se slanjem Cell Brodcast ili SMS poruka, a za slanje poruka je zaduženo je Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova na temelju zaprimljenih odluka ovlaštenih institucija, odnosno osoba ili zahtjeva stožera civilne zaštite jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Važno je napomenuti da SMS poruka, koju će u početku dobivati najveći broj građana, može imati najviše 160 znakova (uključujući i praznine), kao i da tekst poruke, uzrok opasnosti zbog koje se pokreće rano upozoravanje i područje za koje se oglašava opasnost određuje donositelj odluke, odnosno podnositelj zahtjeva te da su radi bržeg i operativnijeg postupanja kreirana i dva obrasca koji su sastavni dio Pravilnika.

Također, bitno je pojasniti kako SRUUK sustav podržava dva načina slanja poruka i to:
  1. CB (cell broadcast) koji je predviđen kao primarni način slanja poruka budući podržava trenutnu dostavu poruka svim korisnicima koji su takve poruke u mogućnosti primiti,
  2. klasičnim SMS porukama koje mogu primiti svi, no telekomunikacijski operatori imaju sustave koji nisu dimenzionirani za slanje velike količine SMS poruka u kratkom vremenu pa je potrebno određeno vrijeme za dostavu poruka svima.
 
Iako sam SRUUK sustav i danas potpuno podržava slanje CB poruka, trenutačno takve poruke može primiti manje od 10 posto korisnika telekom operatora u Hrvatskoj, što je uvjetovano mogućnostima korisničkih uređaja - mobitela. Upravo zbog te činjenice slat će se i klasične SMS poruke.

Ministarstvo unutarnjih poslova već mjesecima intenzivno radi na tome da Google i Apple implementiraju ove mogućnosti i korisnicima Android i iPhone uređaja u Hrvatskoj. Pošto se radi o vrlo složenom poslu i opsežnim testiranjima između telekom operatora i Google, odnosno Apple platformi, postupna implementacija kroz besplatne programske nadogradnje korisničkih uređaja očekuje se tijekom jeseni.

Procjenjujemo da će, kada se dovrše sve potrebne nadogradnje od strane Google i Apple, oko 60% uređaja u Hrvatskoj biti u mogućnosti primiti CB poruke, a taj broj će se u idućim godinama stalno povećavati pošto će svi novi Android i Apple uređaji imati ovu funkcionalnosti. U slučaju potrebe za obavještavanjem javnosti putem SRUUK sustava, slat će se i SMS i CB poruke kako bismo bili sigurni da će što veći broj korisnika mobilnih uređajima u pogođenim područjima najbrže biti obavješten o mogućoj ugrozi.

Naglašavamo da unatoč tome što je rano upozoravanje upotrebom SRUUK-a proteklih nekoliko tjedana u fokusu javnosti i  što će u idućim godinama SRUKK biti sve važniji, da to nije i nikad neće biti jedini način obavještavanja javnosti o potencijalnim ugrozama.

Dodatno o SRUUK-u
 

Priopćenja