Konačni nacrt Prijedloga Zakona o vatrogastvu izložen na 193. sjednici Vlade

Danas, 26. studenog 2019. godine, održana je 193. sjednica Vlade Republike Hrvatske. Predsjednik Vlade Andrej Plenković je u uvodnom dijelu zahvalio potpredsjednicima  Krstičeviću i Božinoviću na promptnoj reakciji slanja pomoći Republici Albaniji. U 10.-oj točki dnevnog reda potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović izložio konačni nacrt Prijedloga Zakona o vatrogastvu

Danas, 26. studenog 2019. godine, održana je 193. sjednica Vlade Republike Hrvatske. Predsjednik Vlade Andrej Plenković je u uvodnom dijelu zahvalio potpredsjednicima  Krstičeviću i Božinoviću na promptnoj reakciji slanja pomoći Republici Albaniji.
 
U 10.-oj točki dnevnog reda potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović izložio konačni nacrt Prijedloga Zakona o vatrogastvu:
 
 
Od 1. siječnja iduće godine Hrvatska vatrogasna zajednica počinje s radom kao središnje državno tijelo Vlade Republike Hrvatske nadležno za vatrogastvo i cilj novog zakonskog rješenja je regulacija nadležnosti Hrvatske vatrogasne zajednice kao središnjeg državnog ureda za vatrogastvo i poboljšanje učinkovitosti rada.
 
 Također, cilj novog zakonskog rješenja je jedinstvenost cjelokupnog vatrogasnog sustava i omogućavanje njegovog nesmetanog razvoja u pogledu normativnog reguliranja, predlaganja dokumenata državne razine, poboljšanja radno-pravnog statusa svih vatrogasaca, njihovog učinkovitijeg osposobljavanja i obuke, kvalitetne inspekcije vatrogasnih postrojbi te boljeg povlačenja sredstava iz fondova Europske unije.
 
Ovim Prijedlogom Zakona glavni vatrogasni zapovjednik preuzima odgovornost za ukupnu osposobljenost, organiziranost i opremljenost vatrogasaca.
 
Uspostavlja se sustav zapovijedanja na temelju kojeg će se čvršće povezati zapovjedna vertikala na državnoj i lokalnoj razini, što će pozitivno utjecati na djelotvornost vatrogasnog sustava prilikom intervencija na izvanrednim događajima gdje sudjeluju vatrogasna snage iz više jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.
 
Također, sustav vatrogastva se depolitizira, što je vidljivo iz činjenice propisivanja stručnih uvjeta (stručna osoba s iskustvom u vatrogasnom sustavu) za glavnog vatrogasnog zapovjednika, koji je državni dužnosnik.
 
Uvode se strukovna i savjetodavna tijela Hrvatske vatrogasne zajednice i glavnog vatrogasnog zapovjednika koja će svojim radom uključiti osobe koje zapovijedaju vatrogasnim intervencijama i koje su odgovorne za intervencijsku spremnost, organiziranost, opremljenost i osposobljenost vatrogasaca sa svih razina (državne, županijske, Grada Zagreba i lokalne).
 
Državna vatrogasna škola bit će čvršće povezana s vatrogasnom  organizacijom te će preuzeti školovanje, obuku i osposobljavanje  vatrogasaca. Propisat će se jedinstveni sustav obrazovanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca te vatrogasnih zapovjednika što će utjecati na strukovni napredak ukupnog vatrogastva.
 
Uspostavlja se vatrogasna mreža kojom će se urediti pitanje financiranja svih vatrogasaca i vatrogasnih organizacija te se jasno reguliraju prava i obveze iz radnog odnosa profesionalnih vatrogasaca, staž osiguranja s povećanim trajanjem, plaća te prava iz mirovinskog osiguranja.
 
Uvodi se inspekcija vatrogastva kao dio vatrogasnog sustava unutar Hrvatske vatrogasne zajednice te se uvodi informatizacija vatrogasnog sustava kroz obvezu korištenja računalnih aplikacija u svrhu vođenja evidencije vatrogasnih organizacija, vatrogasnih postrojbi, vatrogasaca i vatrogasne tehnike.
 
Bolji nadzor uplata premija osiguranja poboljšat će se stupanj zaštite od požara u manjim gradovima i općinama, što je posebice važno za zaštitu od požara otvorenog prostora na priobalju, jer će ruralne sredine moći organizirati učinkovitiju vatrogasnu službu, a za provedbu ovog Zakona osigurana su sredstva u Državnom proračunu.
 
Konačni nacrt Prijedloga Zakona o vatrogastvu drugi je važan korak, nakon prošlogodišnje odluke o osnivanju središnjeg državnog ureda za vatrogastvo, za stvaranje nužnih zakonskih pretpostavki za unaprjeđenje vatrogasne zaštite te je
usvojen je i upućen Hrvatskom saboru na donošenje po hitnoj proceduri.

Pisane vijesti