Na sjednici Vlade predstavljen prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

Danas, 28. studenog, održana je 194. sjednica Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova dr.sc. Davor Božinović predstavio je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima koji je prihvaćen i upućen u Hrvatski sabor na prvo čitanje.

Ministar Božinović naglasio je kako je cilj prevencija i sprječavanje društveno neprihvatljivih ponašanja na športskim natjecanjima, što znači da je potrebno unaprijed stvoriti uvjete koji će maksimalno onemogućiti društveno neprihvatljivo ponašanje pojedinaca ili organiziranih skupina na štetu drugih gledatelja, športskih klubova, udruga, saveza, kao i međunarodnoga ugleda Republike Hrvatske.
 

Praćenjem protupravnih ponašanja na športskim natjecanjima uočena je potreba za izmjenama ili dopunama pojedinih zakonskih odredbi koje su u praksi otežavale i onemogućavale postupanje policije u određenim situacijama, a sve kako bi se osiguralo sigurno ozračje prije, za vrijeme i nakon održavanja športskih natjecanja.
 

Ministar Božinović kao bitno je naglasio kako su sve mjere predložene u ovom prijedlogu zakona usmjerene isključivo prema prekršiteljima, a nikako prema navijačkim skupinama.
 

Dosadašnji Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima tretira fizičko nasilje isključivo kao kazneno djelo, dok su se ovakva protupravna ponašanja slabijeg intenziteta sankcionirala kao prekršaji za koje su se izricale niske novčane kazne, bez mogućnosti izricanja zaštitne mjere zabrane prisustvovanja športskom natjecanju. Stoga se ovim izmjenama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, uz kazneno, predlaže i prekršajno sankcioniranje počinitelja fizičkog nasilja pri čemu su predviđene kazne za počinitelje znatno veće, a omogućava se i izricanje zaštitnih mjera zabrane prisustvovanja određenim športskim natjecanjima počinitelju, koje su se u praksi pokazale vrlo učinkovite.
 

Uništavanje i oštećivanje imovine za vrijeme dolaska, trajanja ili odlaska sa športskog natjecanja trenutno je propisano kao kazneno djelo, za što je potreban nastanak materijalne štete u iznosu od najmanje 60 tisuća kuna po počinitelju, pa se počinitelji često ne mogu procesuirati. Ovim prijedlogom proširuje se ovakvo inkriminirano ponašanje na način da se oštećenje imovine može tretirati i kao prekršaj, za što je dostatna šteta nastala u manjoj mjeri. Cilj predložene odredbe je smanjiti oštećenja imovine na športskim natjecanjima, a kojima nažalost svjedočimo.
 

Osvrnuo je i na činjenicu da su do sada osobe pod utjecajem opojnih droga ili alkohola mogle odbiti ispitivanja alkoholiziranosti i prisutnosti droga u organizmu i ući u sportske objekte bez sankcija te se zbog toga kao prekršaj uvodi odbijanje podvrgavanju ispitivanja alkoholiziranosti i prisutnosti droga u organizmu na športskim natjecanjima. Mjera je prvenstveno usmjerena na osobe koje su kategorizirane kao rizični recidivisti. Cilj je smanjenje nereda na športskim natjecanjima jer su i alkoholiziranost i utjecaj droga uzroci za nasilne oblike protupravnih ponašanja (tučnjave, uporaba pirotehnike, uništavanje stvari i  imovine, razni oblici rasistički obojenih ponašanja i dr.).
 

Mjera koju predlažemo i koja je izazvala zanimanje je kažnjavanje posjedovanja predmeta namijenjenih prikrivanju identiteta. Bitno je naglasiti da se ne radi o navijačkim rekvizitima (npr. šalovima i kapama) već o specifičnim predmetima čija je namjena maskiranje odnosno prikrivanje identiteta, poput kapa „fantomki“, a zbog čega je policiji bitno otežana kasnije identifikacija osoba koje su sudjelovale u protupravnim ponašanjima.
 

Ovim prijedlogom  predlaže se i propisivanje odredbe kojom se želi naglasiti važnost žurnog postupanja sudova u predmetima te se propisuje da su sudovi odluku o zabrani prisustvovanja određenom ili svim športskim natjecanjima dužni donijeti odmah, a najkasnije u roku od 8 dana. Zabrane prisustvovanja određenom športskom natjecanju izrečene od  nadležnih sudova pokazale su se kao vrlo učinkovit instrument u prevenciji i smanjenju nereda na športskim natjecanjima, što je potvrđeno i u europskoj praksi kroz provedbu strategije isključenja izgrednika sa športskih natjecanja. Očekuje se i da će predloženo isključivanje  dovesti do manje potrebe za angažmanom policije pri mjerama osiguranja, tj. do smanjenja utroška proračunskih sredstava.

Nacrt Prijedloga Zakona upućen je u Sabor na prvo čitanje.

Pisane vijesti