Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Slika /2022/9/nadine-shaabana-DRzYMtae-vA-unsplash.jpg

Prekinimo šutnju – Ni jedna žrtva više, ni jedna žena manje!

FOTO: ilustracija

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama ima za cilj podizanje svijesti o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama, uključujući psihičko, tjelesno, spolno i ekonomsko nasilje.

Obilježava se u spomen na 22. rujna 1999. godine kada su na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice ubijene tri žene, a djelatnica suda je teško ozlijeđena.

Nasilje nad ženama predstavlja kršenje temeljnih ljudskih prava. O ovom problemu treba javno govoriti, a društvo i institucije koje se njime bave treba poticati na međusobnu bolju suradnju i aktivnost. Hrvatska je 2013. godine potpisala Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Iako je posljednjih godina u Hrvatskoj postignut značajan napredak u prevenciji i suzbijanju nasilja, potrebno je i dalje uložiti  napore u tom pravcu.
Ženama koje prepoznaju znakove nasilja u obitelji savjetujemo da potraže pomoć, jer u Hrvatskoj postoje organizirane službe koje će im pružiti pomoć i zaštitu.
Nasilje prijavite: policiji, zdravstvenoj ustanovi, nadležnom centru za socijalnu skrb, državnom odvjetništvu, nevladinoj organizaciji ili pravobraniteljici za ravnopravnost spolova.
 
 
Kaznena djela i prekršaji

U prvih osam mjeseci 2022. godine evidentirano je 6,1 % više žrtava kaznenih djela nasilja u obitelji (1.223 žrtava) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (1.153), kao i 8,2 % više kaznenih djela koja se najčešće čine nasilničkim ponašanjem na štetu članova obitelji/ bliskih osoba:
  • tjelesne ozljede, teške tjelesne ozljede, prijetnje i nasilje u obitelji, uključujući ubojstva bliskih osoba.

S druge strane, u navedenom razdoblju zabilježeno je smanjenje broja žrtava prekršaja nasilja u obitelji  za 7,9 % (6.333 žrtava  u prvih osam mjeseci 2021. u odnosu na 5.830 žrtava 2022. godine).

Žrtve navedenih kažnjivih djela su u većini osobe ženskog spola.

Broj ubojstava žena te ubojstava žena od strane bliskih osoba ove godine je u porastu.

U prvih osam mjeseci 2022. godine od ukupno 22 ubojstva, 17 ih je počinjeno na štetu članova obitelji/bliskih osoba od kojih je 11 ubojstava počinjeno na štetu žena.

Od toga su počinitelji u 41,7 % (5 ubojstava) bili njihovi intimni partneri, a 2021. godine evidentirana su takva 3 ubojstva. U istom razdoblju 2021. godine evidentirano je 9 ubojstava (5 ubojstava počinjena na štetu žena).Aktivnosti Ministarstva unutarnjih poslova

Ministarstvo unutarnjih poslova kontinuirano i sustavno radi na pronalaženju rješenja za smanjenje pojavnosti nasilja prema ženama.

Kad govorimo o postupanju policije u slučajevima nasilja u obitelji, napori koje je ovo Ministarstvo uložilo u edukacije i intenzivnu nadzorno usmjerivačku djelatnost policijskih službenika doprinijeli su prepoznavanju i otkrivanju kaznenih djela počinjenih nasiljem nad bliskim osobama. Drugim riječima, takva vrsta nasilja češće se tretira kao kazneno djelo nego kao prekršajno djelo.

Kontinuiran rad na prevenciji očituje se i kroz aktivnosti Nacionalnog tima za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te županijskih timova za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji koji djeluju na regionalnoj razini. 
Temeljem Sporazuma o suradnji nadležnih ministarstava uspostavljeni su i gradski (općinski) timovi za prevenciju i borbu protiv nasilja i drugih ugroza.

Senzibilizaciju javnosti postižemo i kroz vidljivost podataka o nasilju u obitelji koje svakodnevno objavljujemo na službenoj stranici Ministarstva unutarnjih poslova, putem koje je ujedno moguće i online prijaviti nasilje putem aplikacije Red Button.
Upravo mogućnost online anonimne prijave pokazuje se kao snažan mehanizam u otkrivanju viktimizacije žrtava nasilja u obitelji i nad djecom.

Pilot projekt

Izgradnja i osnaživanje sustava podrške žrtvama također utječe na spremnost žrtava da iskazuju i prijavljuju kaznena djela. U daljnjem proaktivnom pristupu potpisan je Sporazum između Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva pravosuđa i uprave i  Udruge za podršku žrtvama i svjedocima o suradnji u provedbi pilot projekta koji se odnosi na upućivanje žrtava Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116 006.  

Pilot projekt se provodi od 1. veljače 2022. godine, a cilj je osigurati praksu da žrtvu, uz njezinu suglasnost, a nakon prijave kaznenog djela policiji, kontaktiraju djelatnici Udruge/NPC-a.
Za sudjelovanje u pilot projektu izabrane su VII. Policijska postaja Zagreb te sve policijske postaje Policijske uprave koprivničko-križevačke.

Dobiveni rezultati pilot projekta bit će temelj za daljnje strateško planiranje razvoja sustava upućivanja žrtava, s ciljem osiguranja pravovremene pomoći i podrške.

Obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama za cilj ima osvijestiti i senzibilizirati društvo na problematiku nasilja nad ženama te poslati poruku o nultoj toleranciji prema svim oblicima nasilja nad ženama.
Riječ je o društvenom problemu o kojemu je potrebno otvoreno i javno govoriti te poticati javnost da o nasilju ne treba šutjeti

U tom smislu Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji sa svim odgovornim dionicima društva sustavno provodi preventivne projekte s ciljem senzibilizacije građana. Posebice se ističu projekti „Živim život bez nasilja“ i projekt „Lily“, usmjereni na različite ciljne društvene skupine, ali i cjelokupnu javnost s jasnom porukom: „Prekinimo šutnju, prijavimo nasilje, jer za nasilje nema opravdanja!“

Ministarstvo unutarnjih poslova povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, zajedno s partnerima, želi u sklopu kampanje „Manje oružja, manje tragedija“, naglasiti važnost zaštite svih ranjivih skupina, a posebice žena žrtava femicida ubijenih od strane bliskih osoba.

Stoga Ravnateljstvo policije i Policijska uprava zagrebačka, zajedno s Vijećem za prevenciju Grada Zaprešića i Turističkom zajednicom Grada Zaprešića, organiziraju i svečani Program u sklopu preventivne kampanje „Manje oružja manje tragedija“, s porukom „Ni  jedna žrtva više, ni jedna žena manje“, koji će se održati 25. rujna 2022. u Vršilnici, Novi dvori u Zaprešiću s početkom u 19,00 sati.

Uz glazbeno dramski nastup promotorice Kampanje, Ane Rucner i policijske klape sv. Mihovil, u programu će sudjelovati i prvaci drame Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku Miroslav Čabraja i Ivana Soldo Čabraja, te akademska dramska umjetnica Perica Martinović.Prijavite nasilje – prekinimo šutnju!

Građani koji imaju saznanja o nasilju, nasilje svakako trebaju prijaviti policiji i to u slučaju trenutne izloženosti nasilju žurnim pozivom na broj 192.

Osim policiji, nasilje možete prijaviti zdravstvenoj ustanovi, nadležnom centru za socijalnu skrb, državnom odvjetništvu, nevladinoj organizaciji ili pravobraniteljici za ravnopravnost spolova.

Pozivamo vas da posjetite našu internetsku stranicu i dodatno se informirate o znakovima i posljedicama nasilja u obitelji, obvezama i procedurama postupanja policije, zaštitnim mjerama i drugim savjetima žrtvama.

Odgovornost za sprječavanje nasilja i zaštitu žrtava sigurno je jedna od najvećih i najvažnijih odgovornosti policije, ali odgovornost leži i na čitavoj zajednici - odgovornost da se saznanje o nasilju prijavi kako bi se pokrenuo sustav podrške i pomoći žrtvi nasilja.
 
Prekinimo šutnju! - Ni jedna žrtva više, ni jedna žena manje!

 

Pisane vijesti | Društvo i zajednica