Obilježavamo Međunarodni dan prevencije zlostavljanja djece i Međunarodni dan djeteta

Slika 2021/11/19-11/19-11-000.jpg

Međunarodni dan prevencije zlostavljanja djece od 2000. godine obilježava se svakog 19. studenog na inicijativu UN-a i Women's World Summit Foundation (WWSF) u cilju kreiranja kulture prevencije nasilja nad djecom te promocije dječjih prava

Međunarodni dan djece obilježava se svake godine 20. studenog jer je toga dana 1989. godine usvojena Konvencija o pravima djeteta.

Kao međunarodni dokument Konvencija sadrži univerzalne standarde koje države moraju jamčiti svakom djetetu i Konvencijom je svijet dao obećanje da će svoj djeci biti osigurana jednaka prava, uključujući i pravo na sigurnost.

U nastavku donosimo Vam paket preventivno edukativnih materijala kojima je glavni cilj zaštita djeteta. EUROPOL-ova kampanja „Reci Ne!“ (Say No!) provodi se u Hrvatskoj od 2017. godine, a ove godine je unutar EMPACT aktivnosti.


"Reci Ne!“ kampanja usmjerena je na preventivne aktivnosti u sprečavanju kaznenog dijela seksualnog zlostavljanja djece on line kao odgovor na ovu sve rašireniju pojavu pogledajte Aninu i Georgeovu priču:
 
Europska Komisija 2021. donijela je Strategiju o pravima djeteta kao i Rezoluciju Europskog parlamenta o pravima djece u pogledu Strategije EU o pravima djece, a na kojima se posebice naglašavaju ključne mjere Europske komisije.
 

Ključne mjere Europske komisije

  • Uspostaviti platformu EU-a za sudjelovanje djece, zajedno s Europskim parlamentom i organizacijama za zaštitu prava djeteta, kako bi se povezali postojeći mehanizmi sudjelovanja djece na lokalnoj razini te na razini EU-a i kako bi se djeca uključila u postupke donošenja odluka na razini EU-a;
  • stvoriti prostor u kojem djeca mogu aktivno sudjelovati u Europskom sporazumu o klimi preuzimanjem obveza ili tako da postanu ambasadori sporazuma. Koalicija „Obrazovanje za klimu“ pomoći će djeci da postanu nositelji promjena u provedbi sporazuma o klimi europskog zelenog plana uključivanjem škola u obrazovanje o održivoj klimi, energiji i okolišu;
  • razviti i promicati pristupačne, digitalno uključive i djeci prilagođene verzije i formate Povelje o temeljnim pravima i drugim ključnim instrumentima EU-a;
  • razviti i promicati smjernice o upotrebi jezika prilagođenog djeci u dokumentima i tijekom događanja i sastanaka dionika na kojima sudjeluju djeca;
  • uključiti djecu u Forumu o temeljnim pravima Agencije EU-a za temeljna prava (FRA) i u Konferenciji o budućnosti Europe;
  • provoditi savjetovanje za djecu za relevantne buduće inicijative;
  •  povećati stručno znanje i praksu među osobljem Komisije i osobljem agencije EU-a u pogledu sudjelovanja djece, uključujući o zaštiti djece i politikama zaštite.

Osigurajmo našoj djeci bezbrižnu budućnost i u slučaju sumnje na zlostavljanje djece prijavimo anonimno na aplikaciji Red Button

Pisane vijesti | Promo materijali i publikacije | Obrana i vojska