Objavljena Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije

Slika /2023/2/Fond solidarnosti.jpg

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i države imovine, kao Nacionalno koordinacijsko tijelo u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova kao Tijelom odgovornim za provedbu financijskog doprinosa i drugim Tijelima odgovornim za provedbu financijskog doprinosa Fonda solidarnosti Europske unije objavilo je Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU). Razdoblje zaprimanja prijava traje od 22. veljače do 31. ožujka 2023. godine

FOTO: ilustracija

Svrha jednostavne izravne dodjele jest pokriti javne rashode izravno povezane s potresom od 22. ožujka 2020. godine s epicentrom na području grada Zagreba i serijom potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije.

Aktivnosti koje će se financirati u okviru ove dodjele, a u sklopu kojih su troškovi nastali ili će nastati, trebaju biti u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju FSEU i njenim izmjenama, a do sada nisu refundirani iz FSEU.

Ministarstvo unutarnjih poslova je u sklopu Jednostavne izravne dodjele nadležno za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za operacije financiranja službi spašavanja.

Indikativan iznos bespovratnih financijskih sredstava u okviru ove dodjele iz FSEU iznosi 13.500.000,00 EUR (101.715.750,00 HRK), s mogućnošću povećanja do iskorištenja sredstava iz FSEU. Udio bespovratnih financijskih sredstava iznosi 100% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova prijave.

Prihvatljive operacije u okviru ove dodjele su:
  • vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru, u području vodoopskrbe, upravljanja otpadnim vodama, telekomunikacija, prijevoza, zdravlja i obrazovanja;
  • pružanje privremenog smještaja i financiranje službi spašavanja, radi pokrivanja potreba pogođenog stanovništva;
  • osiguravanje preventivne infrastrukture i mjera zaštite kulturne baštine;
  • čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima te hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla.
Kako bi troškovi bili prihvatljivi iz FSEU, potrebno je da trošak nastane i bude plaćen prema izvođačima/pružateljima usluga/dobavljačima najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.

Razdoblje zaprimanja prijava traje od 22. veljače 2023. godine do 31. ožujka 2023. godine.

Prijavitelji se mogu prijaviti Tijelima odgovornim za provedbu financijskog doprinosa, u ovisnosti o vrsti operacije, i području potresa, a kako je navedeno u Uputama za provedbu jednostavne izravne dodjele i Prilozima 1-12 koji se mogu pronaći na poveznici.

Ministarstvu unutarnjih poslova kao Tijelu odgovornom za provedbu financijskih doprinosa za operacije financiranja službi spašavanja mogu se prijaviti prijavitelji na način kako je navedeno u Uputama za provedbu jednostavne izravne dodjele i Prilogu 8 – Uputa za prijavu jednostavne izravne dodjele.

Projektni prijedlozi koji se ne odnose na operacije financiranja službi spašavanja se ne podnose Ministarstvu unutarnjih poslova, već drugom nadležnom Tijelu odgovornom za provedbu financijskih doprinosa sukladno Uputama za provedbu jednostavne izravne dodjele.

Projektni prijedlog za operacije financiranja službi spašavanja se podnosi Ministarstvu unutarnjih poslova, Upravi za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije na adresu:

Ministarstvo unutarnjih poslova
Uprava za europske poslove, međunarodne
odnose i fondove Europske unije
Ulica grada Vukovara 33
10 000 Zagreb

 

Pisane vijesti | Vanjski i europski poslovi