Okrugli stol - Kriminalitet na štetu umjetnina

Međunarodni okrugli stol organiziran je pod pokroviteljstvom Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva kulture

Visoka policijska škola u Zagrebu u suradnji s Fakultetom za varnostne vede, Univerza v Mariboru, a pod pokroviteljstvom Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva kulture organizirala je u Muzeju Mimara međunarodni okrugli stol „Kriminalitet na štetu umjetnina“.

Ravnateljica Muzeja Mimara, Lada Ratković-Bukovčan, zaželjela je okupljenima dobrodošlicu i naglasila važnost suradnje međuresornih tijela s ciljem zaštite kulturne baštine koja je dana u brigu budućim generacijama, a zahvaljujući stručnim službama Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva kulture i drugih uključenih institucija, moguće je ostvariti navedeni cilj zaštite.

Dekan Visoke policijske škole, Krunoslav Borovec, izrazio je zadovoljstvo odazivom renomiranih aktivnih sudionika ove konferencije te zahvalio medijima na interesu.

Izvrsna suradnja Visoke policijske škole s Fakultetom za varnostne vede, Univerza v Mariboru zaokružena je kroz predstavljanje izložbe Muzeja policije „Ljepota lažnog sjaja“, a koja je, navodi dekan Fakulteta Andrej Sotlar, zahvaljujući izvrsnoj organizaciji Muzeja policije polučila iznadprosječni medijski interes.

U ime Glavnog ravnatelja policije Nikole Miline, okupljenima se obratio načelnik Policijske akademije Dubravko Novak. Prepoznati krivotvorinu od originala je iznimno zahtjevno, stoga vjeruje kako će ovaj skup dati snažan doprinos raspravi javnosti o ponekad zanemarenoj temi kriminaliteta na štetu umjetnina.

Pomoćnik ministrice kulture, Davor Trupković, zaokružio je uvodno izlaganje zaključkom kako jedini izlaz iz kruga kriminaliteta takvog tipa je međusobna suradnja kulturnih institucija, policije i pravosuđa.

Postoji razlika između uporabe pojma replike i kopije koje su legalne te krivotvorine koja označava kopiju prodanu kao original s ciljem obmane i prijevare. Osim navedenih ciljeva, umjetničke krivotvorine se, naglašava prof. Bojan Dobovšek s Fakulteta za varnostne vede, koriste i u koruptivne svrhe, a osim uključenosti državnih institucija naglasak je i na istraživačkom novinarstvu.

Načelnik Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Mario Kovač, iznio je podatak o godišnje zabilježenih 60 kaznenih djela na štetu umjetnina. Najčešći predmeti kaznenog djela su umjetničke slike, u oko 80 % slučajeva, dok manji dio čine predmeti iz sakralnih objekata, skulpture, arheološki predmeti i sl. Mjere koje poduzima policija obuhvaćaju suradnju sa Ministarstvom kulture i ostalim institucijama, međunarodnu policijsku suradnju, kao i evidenciju ukradenih umjetnina i javni registar objava.

Kroz panel raspravu, akademski slikar Dimitrije Popović iznosio je iskustva kroz perspektivu umjetnika čiji su radovi krivotvoreni, dok je Andrea Ledić, načelnica Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ zaključila kako istraživanje kriminaliteta umjetninama obuhvaća umjetničko područje u koje ulaze prirodne znanosti.

Pisane vijesti | Suradnja