Poziv na testiranje

Slika /2022/testiranje.jpg

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa za imenovanje rukovodećih policijskih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova na radno mjesto načelnik/ca policijske uprave održat će se 14. ožujka 2023. godine

FOTO: Ilustracija

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa za imenovanje rukovodećih policijskih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova na radno mjesto načelnik/ca policijske uprave:
 
  • Policijska uprava dubrovačko-neretvanska
  • Policijska uprava krapinsko-zagorska
  • Policijska uprava primorsko-goranska
  • Policijska uprava virovitičko-podravska
  • Policijska uprava vukovarsko-srijemska

koji je objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva unutarnjih poslova, dana 17. veljače 2023. godine, održat će se dana 14.ožujka 2023. godine u Ravnateljstvu policije, Ilica 335 (u Amfiteatru), Zagreb s početkom u 11:00 sati. 

Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz internog oglasa o tome će biti obaviješteni osobno telefonom.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova.

Testiranje se sastoji od pismene provjere znanja bitne za obavljanje poslova radnog mjesta. 

Test se vrednuje bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je ostvario najmanje 5 bodova

Kandidati koji nisu pristupili testiranju ne smatraju se više kandidatima u postupku.

Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, odnosno ostvarili najmanje 5 bodova, pristupit će razgovoru (intervjuu) s Povjerenstvom.

Povjerenstvo će u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve, motivaciju, stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 5 bodova. 

O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti obaviješteni telefonskim putem.

Pisane vijesti | Školovanje i zapošljavanje