Poziv na testiranje

Slika /2023/3/testiranje.jpg

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa za imenovanje rukovodećih policijskih službenika/ca u Ministarstvu unutarnjih poslova na radno mjesto zamjenika glavnog ravnatelja policije održat će se 17. ožujka

FOTO: Ilustracija

Povjerenstvo za odabir kandidata za imenovanje rukovodećih policijskih službenika/ca, izvješćuje da će se testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa za imenovanje rukovodećih policijskih službenika/ca u Ministarstvu unutarnjih poslova na radno mjesto zamjenika glavnog ravnatelja policije
 
  • Ravnateljstvo policije, zamjenik glavnog ravnatelja policije za granicu
  • Ravnateljstvo policije, zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost
 
koji je objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva unutarnjih poslova, dana 23. veljače 2023. godine
 
održati dana 17.ožujka 2023. godine

u Ravnateljstvu policije

Ilica 335 (soba 292), Zagreb
 
s početkom u 11:00 sati

Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz internog oglasa o tome će biti obaviješteni osobno telefonom.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova.
 
Testiranje se sastoji od pismene provjere znanja bitne za obavljanje poslova radnog mjesta.
 
Test se vrednuje bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je ostvario najmanje 5 bodova.
 
Kandidati koji nisu pristupili testiranju ne smatraju se više kandidatima u postupku.

Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, odnosno ostvarili najmanje 5 bodova, pristupit će razgovoru (intervjuu) s Povjerenstvom.
 
Povjerenstvo će u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve, motivaciju, stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
 
Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 5 bodova.
 
Razgovor (intervju) s kandidatima koji su zadovoljili na provjeri znanja obavit će se isti dan nakon provedenog testiranja.


Pisane vijesti | Školovanje i zapošljavanje