Poziv na testiranje kandidatima/kinjama na radna mjesta iz oglasa objavljenog dana 22. listopada 2019.

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/MUP_ILUSTRACIJE/MUP%20RH%20ilustracija.jpg
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova,
do povratka državnih službenika koji su stalno raspoređeni na radna mjesta iz oglasa,
objavljenog dana 22. listopada 2019. godine
na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva uprave
za sljedeća radna mjesta:
 
 1. Glavno tajništvo
Služba za uredske poslove
 • stručni referent – 2 izvršitelja
 
 1. Ravnateljstvo civilne zaštite
Područni ured civilne zaštite Rijeka
Služba inspekcijskih poslova
 • inspektor zaštite od požara i eksploziva – 1 izvršitelj
 
 1. Ravnateljstvo civilne zaštite
Područni ured civilne zaštite Split
Služba inspekcijskih poslova
 • inspektor zaštite od požara, eksploziva i oružja  – 2 izvršitelja
 
 1. Ravnateljstvo civilne zaštite
Sektor za inspekcijske poslove
Inspekcija zaštite od požara, vatrogastva i civilne zaštite
 • nadzornik za unutarnje poslove zaštite od požara – 1 izvršitelj
 1. Uprava za materijalno – financijske poslove
Sektor za financije i proračun
Služba za računovodstvene poslove
Odjel za računovodstvo
 • nadzornik za unutarnje poslove – 1 izvršitelj
 
 1. Uprava za materijalno – financijske poslove
Sektor za financije i proračun
Služba za računovodstvene poslove
Odjel za računovodstvo
 • viši policijski tehničar za poslove računovodstva – 1 izvršitelj
 
 1. Uprava za materijalno – financijske poslove
Sektor za financije i proračun
Služba za računovodstvene poslove
Odjel za obračun plaća
 • policijski tehničar za poslove obračuna plaća – 1 izvršitelj
 
 1. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove
Sektor za strance i međunarodnu zaštitu
Služba za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite
Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Kutini
 • samostalni upravni referent – 1 izvršitelj
 
 1. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove
Sektor za strance i međunarodnu zaštitu
Služba za međunarodnu zaštitu
Odjel za postupak međunarodne zaštite
 • nadzornik za unutarnje poslove – 1 izvršitelj
 
 1. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove
Sektor za strance i međunarodnu zaštitu
Služba za strance
Odjel za vize
 • upravni referent – 1 izvršitelj
 
 1. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove
Sektor za upravne poslove i državljanstvo
Služba za upravne poslove
Odjel za prijavništvo i osobne isprave
 • upravni referent – 1 izvršitelj
 
 1. Ravnateljstvo policije
Uprava policije
Protueksplozijska služba
 • administrativni tajnik – 1 izvršitelj
 
 1. Ravnateljstvo policije
Policijska akademija
Muzej policije
 • stručni referent – 1 izvršitelj
 
 1. Ravnateljstvo policije
Uprava za granicu
Mobilna jedinica za provedbu nadzora državne granice
 • administrativni tajnik – 1 izvršitelj
 
 1. Uprava za ljudske potencijale
Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Služba za planiranje i razvoj ljudskih potencijala
Odjel za planiranje i zapošljavanje
 • policijski tehničar za poslove prijama – 1 izvršitelj
 
 1. Uprava za ljudske potencijale
Sektor za potporu
Služba za potporu ljudskim potencijalima
Odjel za opće poslove
 • viši stručni referent – 1 izvršitelj
 
 
koje će se održati dana 21. studenog 2019. godine u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijska akademija, Visoka Policijska škola, soba 204 (kino dvorana), Avenija Gojka Šuška br.1, Zagreb, s početkom u 10.00 sati.
 
Ispunjavaju li uvjete iz oglasa i jesu li pozvani na testiranje kandidati/kinje mogu saznati klikom
 
OVDJE
 
 
            Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova https://mup.gov.hr istovremeno s objavom oglasa.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas.
Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 01/6122-664.
 
PRAVILA TESTIRANJA
 
 
1.         Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
 
 
 
2.         Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.
Prva faza testiranja se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta za koje je raspisan javni natječaj.          
 
3.         Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
4.         Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
 • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja;
 • ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisija za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
 
 
 
5.        Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja.
Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata, interese te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
 
O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.
 
Komisija za provedbu javnog natječaja
 

Najave