Priopćenje: Stanje vodostaja i mjere obrana od poplava

Prognozirane i ostvarene obilne oborine u protekla tri dana, osobito na području sektora E (Lika i Gorski Kotar) i F (Dalmacija) te na slivu rijeke Save i Kupe u Republici Sloveniji, uz najavljeno i ostvareno topljenje snijega uslijed iznadprosječno visokih temperatura zraka, pri čemu je došlo do otapanja gotovo svog snježnog pokrivača, dovelo je do porasta vodostaja rijeka na području sektora E /Kupe, Čabranke, Jadove, Mirne, Raše i ostalih vodotoka nižeg reda/ te na području sektora C i D (Srednja i Donja Sava) /Save, Kupe, Une i stalih vodotoka nižeg reda / uz uvođenje mjera obrane od poplava.

Na području Sektora E dana 3. veljače 2019. do 10 sati na snazi su slijedeće mjere obrane od poplava:

Redovne mjere obrane od poplava na:

Branjeno područje 22, mali slivovi Mirna-Dragonja i Raša-Boljunčica;
Branjeno područje 23, mali slivovi Kvarnersko primorje i otoci i Podvelebitsko primorje i otoci;
Branjeno područje 24, mali sliv Gorski kotar.
Izvanredne mjere obrane od poplava na:
Branjeno područje 22, mali slivovi Mirna-Dragonja i Raša-Boljunčica;
Branjeno područje 25, mali sliv Lika.

Ograničenje prometa zbog izlijevanja vode na kolnik na prometnicama:

·         Lovinac – Donja Ploča
·         Lički Novi – Žabica (ŽC 516300) 
·         Smiljan – Novoselo (ŽC 516200)
·         Pazin – Vozilići (DC64)

Naglo podizanje vodostaja u vodotocima i kanalskoj mreži zabilježeno je u gornjem slivu rijeke Raše, gdje su 2. veljače 2019 godine u 20:15 sati za dionicu E.22.10 (most Potpićan) uspostavljene REDOVNE, a u 20:30 sati zbog daljnjeg podizanja vodostaja i IZVANREDNE mjere obrane od poplava.

Zbog daljnjeg podizanja vodostaja u 22:15 sati doneseno je Rješenje o uspostavi izvanrednog stanja na zaštitnim vodnim građevinama za dionicu E.22.10. Maksimalni zabilježeni vodostaj od 612 cm zabilježen je na mjernom mjestu most Potpićan 2. veljače 2019 godine u 22:10 sati, a zbog mjestimičnog izljevanja vode iz korita rijeke Raše u 22:45 predloženo je OGRANIČAVANJE cestovnog prometa za prometnicu DC 64 ( Pazin- Vozilići ) kod mosta Potpićan. Naglo podizanje vodostaja prouzročile su eksremno velike količine oborina (80-120 mm) koje su tokom subote pale na područje Posertskog i Karbunskog sliva.

Propagacija velikog vodnog vala iz gornjeg sliva rijeke Raše prema Raškom zaljevu prouzročilo je podizanje vodostaja u srednjem i donjem toku rijeke Raše kao i glavnim Obuhvatnim kanalima Hidromelioracijskog sustava Donje Raše pa su 2. veljače 2019 godine u 21:30 sati za dionicu E.22.9. (Most Raša ), pri zabilježenom vodostaju od 140 cm uspostavljene REDOVNE, a pri zabilježenom vodostaju od 160 cm i IZVANREDNE mjere obrane od poplava.
Zbog značajnog porasta vodostaja došlo je do preljevanja dijela nasipa Obuhvatnog kanala br. 1 i Obuhvatnog kanala br 3. Velike količine oborina te preljevanje nasipa prouzročilo je plavljenja poljoprivrednih areala Krapanjskog polja kao i poslovnog objekata neposredno uz glavni tok rijeke Raše – Most Raša. 
 
TRENUTNO STANJE MJERA OBRANE OD POPLAVA
Redovne mjere: KUPA – Selo Kupa; RJEČINA – Martinovo Selo; Akumulacija Boljunčica – Brana Letaj
Pripremno stanje: KUPA – Zapeć, Karlovac; KORANA – Karlovac; GORNJA DOBRA – Turkovići; DONJA DOBRA – Lešće; SAVA – Drenje Brdovečko, Podsused, Zagreb; UNA – Hrvatska Kostajnica

TENDENCIJA I PROGNOZA VODOSTAJA
SAVA:  Vodostaji Save u Hrvatskoj su u porastu duž cijelog toka, u domeni od srednje visokih do srednje niskih voda. Od granice sa Slovenijom do Zagreba vodostaji su dosegnuli pripremno stanje obrane od poplava te se prolazak vrha vodnog vala očekuje danas u poslijepodnevnim i večernjim satima nakon čega slijedi opadanje vodostaja. Vodni val će se sljedećih dana očitovati na svim nizvodnim hidrološkim postajama gdje će mu doprinijeti i sve desne pritoke uslijed obilnih oborina u planinskom dijelu Dinarida. Vodni val ne bi trebao prouzročiti poplavljivanje.

KUPA: Vodostaji Kupe u gornjem dijelu su u stagnaciji s tendencijom opadanja, u domeni srednje visokih voda. U Karlovcu na Kupi i Korani vodostaji su dosegnuli pripremno stanje obrane od poplava te se tijekom poslijepodnevnih sati očekuje prolazak vrha vodnog vala, nakon čega slijedi opadanja vodostaja. Nizvodno su vodostaji u porastu s tendencijom porasta, u domeni srednjih i srednje visokih voda.

UNA: Vodostaji Une su u porastu s tendencijom porasta. U Hrvatskoj Kostajnici vodostaji su dosegnuli pripremno stanje obrane od poplava. Vrh vodnog vala bi kroz Hrvatsku Kostajnicu trebao proći 4. veljače 2019. tijekom poslijepodnevnih sati.

MURA I DRAVA: Vodostaji Mure su u porastu s tendencijom porasta, u domeni niskih voda. Vodostaji Drave su u gornjem dijelu u stagnaciji, a od Donjeg Miholjca su u blagom porastu. Vodostaji duž rijeke Drave imaju tendenciju porasta i u domeni su niskih voda.

DUNAV: Vodostaji su u stagnaciji s tendencijom blagog porasta, u domeni srednje niskih i niskih voda.

Priopćenja | Izvješća o stanju na terenu | Poplave