Provedena dopisna 19. redovita sjednica Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru

Temeljem članka 12. stavka 3. Zakona o Obalnoj straži Republike Hrvatske (NN 125/19.), provedena je dopisna 19. redovita sjednica Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru, na kojoj su, sukladno prijedlogu dnevnog reda, prihvaćeni:
 
  • „Godišnje izvješće o provedbi utvrđene politike, planova i propisa u svezi s nadzorom i zaštitom prava i interesa RH na moru za 2019. godinu“,
  • „Godišnji plan tijela nadležnih za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru za 2020. godinu“ te  
  • analiza provedbe „Mjera za unaprjeđenje stanja sigurnosti i zaštiti morskog prostora pod jurisdikcijom RH“.
 
Osim navedenog, a sukladno odredbama članka 11. stavka 6. Zakona o Obalnoj straži Republike Hrvatske, zaključenjem dopisne sjednice Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru, predsjedavanje Središnjom koordinacijom na rok od dvije godine preuzima potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Damir Krstičević.
 
Sukladno odredbama članka 13. Zakona o obalnoj straži Republike Hrvatske, ministarstvo koje predsjedava Središnjom koordinacijom, u ovom slučaju Ministarstvo unutarnjih poslova, u obvezi je navedeno Godišnje izvješće objaviti na svojim službenim stranicama:

Godišnje izvješće o provedbi utvrđene politike, planova i propisa u svezi s nadzorom i zaštitom prava i interesa RH na moru za 2019. godinu

Priopćenja | Poslovni i financijski izvještaji