Provođenje projekta "Razvoj Schengenskog informacijskog sustava"

Slika /2023/7/mup_eu_shutterstock_106006199_cr.jpg

Svrha projekta je razvoj Nacionalnog Schengenskog informacijskog sustava u RH (N.SIS) i potražnih nacionalnih aplikacija koje koriste SIS kojom će se unaprijediti rad SIS/SIRENE sustava te osigurati implementacija Uredbe o uspostavi, radu i upotrebi SIS-a u području granične kontrole i o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma

FOTO: Ilustracija

Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije je dana 10.1.2023. godine donijela Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Razvoj Schengenskog informacijskog sustava " u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, KL:NK-018-08/22-09/13, URBROJ: 511-01-136-23-4.

Svrha projekta je razvoj Nacionalnog Schengenskog informacijskog sustava u RH (N.SIS) i potražnih nacionalnih aplikacija koje koriste SIS kojom će se unaprijediti rad SIS/SIRENE sustava te osigurati implementacija Uredbe o uspostavi, radu i upotrebi SIS-a u području granične kontrole i o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma.

Ukupni predviđeni proračun iznosi 2.650.000 EUR-a s PDV-om od čega je 75% financirano sredstvima Fonda. 
 
Cjelokupan tekst Odluke pročitajte OVDJE.

Pisane vijesti | Projekti | Vanjski i europski poslovi