Sjednica Vlade RH: Potpredsjednik Vlade i ministar Božinović o aktualnim temama iz djelokruga MUP-a

Slika /2022/12/ministar- vlada- 16.12.2022..jpg

„Nužno je provesti reorganizaciju ne samo granične policije, već i drugih linija rada policije u policijskim postajama, policijskim upravama i Ravnateljstvu policije kao i drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva unutarnjih poslova od 1. siječnja iduće godine“ – potpredsjednik Božinović o ulasku Hrvatske u Schengen 

FOTO: YouTube Vlada RH

Na današnjoj 178. sjednici Vlade Republike Hrvatske, u uvodnom dijelu, predsjednik Vlade Andrej Plenković osvrnuo se na ulazak Republike Hrvatske u Schengen:

„Jučerašnji sastanak Europskog vijeća bio je jako dobar za Hrvatsku. Tu smo, prije svega, dobili čestitku svih lidera Europske unije za članstvo u Schengenskom prostoru, to je navedeno i u zaključcima – dakle, Hrvatska je od 1. siječnja iduće godine i u Schengenskom prostoru, uz europodručje. Zahvaljujem još jednom potpredsjedniku Božinoviću na aktivnostima. S obzirom da Bugarska i Rumunjska nisu dobile potporu svih članica za ulazak, ovo ostvarenje Hrvatske, u smislu našega cilja, još je značajnije i relevantnije. Sve je to dio rada, truda i brojnih reformi i napora naše Vlade od 2016. godine do danas, kad smo dobili 281 preporuku i kriterij koji treba ispuniti“.

Kao prvu točku dnevnog reda sjednice iz djelokruga MUP-a, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović predložio je Vladi da usvoji Odluku o osnivanju Međuresorne radne skupine za izradu Nacrta prijedloga dokumenta o imigracijskoj politici Republike Hrvatske:

„S obzirom da je Zakonom o strancima propisano da će Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, utvrditi načela za provedbu sveobuhvatne imigracijske politike za razdoblje od najmanje pet godina te da je riječ o dokumentu iz područja nadležnosti više državnih tijela i institucija, predlažemo da Vlada Republike Hrvatske donese Odluku o osnivanju Međuresorne radne skupine za izradu nacrta prijedloga dokumenta o imigracijskoj politici Republike Hrvatske sastavljene od predstavnika nadležnih tijela, a čijim radom bi koordiniralo Ministarstvo unutarnjih poslova“.

Također, osim predloženih predstavnika voditelj Međuresorne radne skupine može u rad uključiti i druge stručnjake. Za provedbu ove Odluke nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu.

Vlada Republike Hrvatske usvojila je predmetnu Odluku.
 
Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova

Potpredsjednik i ministar Božinović istaknuo je kako se izmjene i dopune donose zbog ulaska Republike Hrvatske u Schengenski prostor što podrazumijeva značajne promjene u sadašnjem sustavu provedbe zaštite državne granice, posebice u smislu ukidanja granične policije na unutarnjoj granici te dodatnog jačanja zaštite vanjske granice Republike Hrvatske i uvođenja sustava provedbe kompenzacijskih mjera.

Nužno je provesti reorganizaciju ne samo granične policije, već i drugih linija rada policije u policijskim postajama, policijskim upravama i Ravnateljstvu policije kao i drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva unutarnjih poslova od 1. siječnja iduće godine.

„U Ravnateljstvu policije ukida se pet postaja granične policije na unutarnjoj granici, a u 18 policijskih postaja na unutarnjoj granici ukida se linija rada granične policije, u 15 policijskih postaja ustrojavaju se radna mjesta za provedbu kompenzacijskih mjera, a od 1 034 policijska službenika koji sada obavljaju poslove granične policije na unutarnjoj granici, njih 742 bit će raspoređeno na poslove granične policije odnosno na poslove provedbe kompenzacijskih mjera i suzbijanja nezakonitih migracija i na radna mjesta granične policije na vanjskoj granici“, objasnio je ministar Božinović.

Ostali službenici granične policije bit će raspoređeni na radna mjesta temeljne, prometne, kriminalističke ili interventne policije u policijskim upravama, a dio će ih biti raspoređen na odgovarajuća radna mjesta u Upravi za posebne poslove sigurnosti.
U svim policijskim upravama koje imaju vanjsku granicu napravljene su korekcije radi usklađivanje ustroja s novim potrebama poput buduće uspostava novih sustava Entry Exit i ETIAS kod obavljanja granične kontrole na vanjskoj granici.

„U Policijskoj akademiji ustrojava se Služba za policijski trening koja će se baviti organizacijom i provedbom treninga i obuke policijskih službenika koji će biti raspoređeni na obavljanje poslova provedbe kompenzacijskih mjera, suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta, a sukladno s programima obuke Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX)“, dodao je ministar Božinović.

U Upravi za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije se, u cilju efikasnijeg korištenja fondova za područje unutarnjih poslova te ostalih europskih fondova, mijenja naziv Sektora za schengensku koordinaciju i fondove Europske unije u Sektor za fondove Europske unije i europsko zakonodavstvo te je izvršena reorganizacija Službe za projekte i programe Europske unije te druge inozemne izvore financiranja ustrojavanjem dva nova odjela.

U Upravi za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove, u Sektoru za strance i međunarodnu zaštitu, predlaže povećanje za šest izvršitelja zbog značajnog povećanja opsega poslova nakon stupanja na snagu novog Zakona o strancima.

Ostale Uredbe predlažu se radi usklađivanja s promjenama koje proizlaze iz izmjena Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova, a Uredbe će se provesti u okviru ukupno osiguranih sredstava za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu na razdjelu Ministarstva unutarnjih poslova.

Vlada Republike Hrvatske jednoglasno je prihvatila i usvojila navedene Uredbe.
 
Memorandumi o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova RH, Policijske akademije i policijskih akademija Poljske i Litve te Pismo namjere između Policijske akademije Ministarstva unutarnjih poslova RH i Savezne policijske akademije Savezne policije SR Njemačke

Policijska akademija Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske surađuje s policijskim akademijama partnerskih zemalja u području obuke i razmjene policijskih službenika, studenata, instruktora i profesora te sudjeluje u zajedničkim aktivnostima u području profesionalnog i znanstvenog istraživanja.

„Ovakav pristup dodatno osnažuje položaj naše Policijske akademije kao regionalnog lidera u području obrazovanja te su, u svrhu jačanja međunarodne suradnje potpisani akti sa Saveznom policijskom akademijom SR Njemačke, s Litavskom policijskom školom te s Policijskom školom u Slupsk iz Republike Poljske. Provedba ovih memoranduma neće zahtijevati dodatne troškove, već će se aktivnosti vezane uz provedbu istih obavljati u okviru redovne djelatnosti Policijske akademije MUP-a RH i financirati iz redovnog poslovanja“, obrazložio je ministar Božinović.

Vlada Republike Hrvatske prihvatile je Prijedloge zaključaka u vezi s predmetnim Memorandumima i Pismom namjere.
 

Pisane vijesti