Sklopljen Dodatak Sporazumu o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Redovno održavanje Podsustava za nadzor državne granice na moru (PNDGM) 2023.-2025."

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/EU/eufondovi.jpg

Sredstvima iz projekta će se redovno održavati Podsustav za nadzor državne granice na moru s ciljem obavljanja poslova nadzora državne granice na moru

Foto: Ilustracija

Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije je dana 19. listopada 2023. godine donijela Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Redovno održavanje Podsustava za nadzor državne granice na moru (PNDGM) 2023.-2025." u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (BMVI), a na temelju iste je između Uprave za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, dana 24. listopada 2023. godine sklopljen Dodatak Sporazuma o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Redovno održavanje Podsustava za nadzor državne granice na moru (PNDGM) 2023.-2025.". 

Sredstvima iz projekta će se redovno održavati Podsustav za nadzor državne granice na moru s ciljem obavljanja poslova nadzora državne granice na moru, odnosno nadzora vanjske granice EU, praćenja događaja i pojava koje utječu na stanje sigurnosti na državnoj granici na moru te uspostavljanje i održavanje zajedničke operativne slike stanja.
 
Sukladno donesenoj Odluci o izmjeni Odluke o dodjeli financijskih sredstava za provedbu predmetnog projekta, povećana je ukupa vrijednost projekta na iznos od 2.800.000,00 EUR s PDV-om, što predstavlja 100% ukupnih opravdanih troškova projekta.

Pisane vijesti | Projekti