Vlada prihvatila Prijedlog zakona o strancima

Slika ministar/ministar%203.jpg

Najvažnija razlika novog Prijedloga zakona, u odnosu na važeći Zakon o strancima, jest propisivanje novog modela zapošljavanja stranaca

FOTO: MUP RH

Danas, 6. veljače 2020. godine, u Banskim dvorima održana je 205. sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je prihvaćen Prijedlog Zakona o strancima. Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova dr.sc. Davor Božinović istaknuo je kako je najvažnija razlika novog Prijedloga Zakona, u odnosu na važeći Zakon, propisivanje novog modela zapošljavanja stranaca.

Naime, Prijedlogom zakona propisuje se da Vlada Republike Hrvatske više ne donosi Odluku o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca, već su poslodavci u obvezi, prije podnošenja zahtjeva za dozvolu za boravak i rad stranaca, prethodno zatražiti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje provedbu testa tržišta rada.

Ako se utvrdi da nema raspoloživih nezaposlenih osoba u Republici Hrvatskoj koje ispunjavaju zahtjeve poslodavaca, Hrvatski zavod za zapošljavanje izdat će pozitivno mišljenje za zapošljavanje stranaca. Tek nakon toga, poslodavci mogu podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad u policijskim upravama, odnosno postajama. Propisano je navedeni postupak, pred nadležnim tijelima, do izdavanja dozvole za boravak i rad može trajati najviše 45 dana. Prijedlog zakona propisuje iznimke od provedbe testa tržišta rada vezano uz deficitarna zanimanja, kada je propisan rok od 15 dana te u slučaju sezonskog rada od 90 dana, kada je propisan rok od 10 dana. Odluku o zanimanjima za koje poslodavac nije dužan zatražiti provedbu testa tržišta rada, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dužno je donijeti u roku od 8 dana od stupanja na snagu ovog Zakona.

Sukladno Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća te izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma uvodi se i novi institut dugotrajne vize u slučaju da je državljaninu treće zemlje odobren privremeni boravak u jednu od svrha propisanih Zakonom, kao što su rad, spajanje obitelji studiranje, istraživanje ili srednjoškolsko obrazovanje, odnosno ako mu je izdana dozvola za boravak i rad, a za ulazak u Republiku Hrvatsku mu je potrebna viza.

„Novina je i da se propisuje i povoljnije reguliranje privremenog i stalnog boravka za pripadnike hrvatskog naroda sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva, a koji imaju potvrdu nadležnog državnog tijela za odnose s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Također, pod povoljnijim uvjetima i članovi obitelji hrvatskog državljanina mogu steći stalni boravak“, pojasnio je ministar Božinović.

Podsjećamo, područje ulaska, boravka i rada stranaca u Republici Hrvatskoj trenutno uređeno važećim Zakonom o strancima koji se primjenjuje od 1. siječnja 2012. godine. Na državljane država članica Europskog gospodarskog prostora i članove njihovih obitelji od 18. srpnja 2019. godine primjenjuje se Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji.

Vlada Republike Hrvatske je 22. studenog 2019. godine donijela Odluku o utvrđivanju godišnje kvote za 78.470 dozvola za novo zapošljavanje stranaca u 2020. godini. Obzirom da se ovim Prijedlogom zakona uspostavlja potpuno novi model za zapošljavanje stranaca koji isključuje donošenje godišnjih kvota od strane Vlade Republike Hrvatske, a u cilju omogućavanja tijelima državne uprave kao i poslodavcima da se tijekom ove godine pripreme za provedbu, propisano je da Zakon o strancima stupi na snagu od 1. siječnja 2021. godine. Prihvaćeni Prijedlog Zakona o strancima, Vlada će uputiti Hrvatskome saboru na prvo čitanje.
 

Pisane vijesti