ZADAR: Prometna policija predstavila napredak projekta „Unaprjeđenja i modernizacije rada prometne policije“

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova dr.sc. Davor Božinović, glavni ravnatelj policije Nikola Milina te drugi suradnici, mogli su danas vidjeti prezentaciju i demonstraciju rada prometne policije koja je predstavila samu završnicu projekta „Unaprjeđenja i modernizacije rada prometne policije“, a u sklopu kojeg je s radom započelo Centralno ispisno mjestu prekršajnog postupka Zadar 

FOTO: MUP RH

Danas, 28. lipnja 2021. godine, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović te glavni ravnatelj policije Nikola Milina prisustvovali su otvaranju Centralnog ispisnog mjesta prekršajnog postupka Zadar, koji se nalazi u sklopu kompleksa Policijske uprave zadarske.
 
U sklopu projekta „Unaprjeđenje i modernizacija rada prometne policije“ dovršena je još jedna komponenta, koja za cilj ima unaprjeđenje i modernizaciju rada prometne policije te veću digitalizaciju i unaprjeđenje radnih procesa u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Radi se o Centralnom ispisnom mjestu prekršajnog postupka, investiciji vrijednoj oko 4 milijuna kuna, na kojem će se ispisivati, kuvertirati i otpremati pošiljke, vezane uz procesuiranje utvrđenih prekršaja svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva unutarnjih poslova.
 
O projektu „Unaprjeđenje i modernizacija rada prometne policije“
 
Ministarstvo unutarnjih poslova započelo je 2017. godine s provođenjem projekta „Unaprjeđenje i modernizacija rada prometne policije“, koji je trenutno u završnoj fazi, a čija je ukupna procijenjena vrijednost oko 75.000.000 kuna. Projektom je nabavljeno 590 prijenosnih računala, 590 prijenosnih printera, 130 osobnih računala, 50 tableta, uređaj za kuvertiranje te diskovni prostor za pohranu fotografija s očevida i prekoračenja brzine u iznosu od 15.127.720,78 kuna.
 
U sklopu projekta nabavljeno je i 75 fiksnih uređaja za mjerenje brzine, 150 kućišta za fiksne uređaje, 50 stacionarnih uređaja i 100 ručnih uređaja, a ukupna vrijednost nabave bila je oko 50.000.000 kuna.
 
Također, nabavljeno je i tijekom 2018. godine policijskim upravama i Mobilnoj jedinici prometne policije isporučeno 26 osobnih automobila „presretača“, čija je vrijednost zajedno s instaliranim uređajima za mjerenje brzine oko 14.000.000. kuna
U budućem razdoblju planira se nabava najmanje 12 fiksnih uređaja za mjerenje brzine, 33 kućišta i 14 automobila „presretača“. Za ovu nabavu treba osigurati oko 16.000.000 kuna.
 
Projekt se financira isključivo sredstvima Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske, a njegova osnovna svrha je modernizacija, digitalizacija i centralizacija cjelokupnog procesa prekršajnog procesuiranja - od skraćivanja i podizanja razine učinkovitosti evidencije i obrade prekršaja koju provodi policija, preko promptnijeg izdavanja obavijesti i prekršajnih naloga i izvjesnijeg kažnjavanja, pa do jednostavnijeg, dostupnijeg i bržeg plaćanja samih prekršaja od strane građana.
 
Radi se o vrlo značajnom i revolucionarnom projektu kojim činimo kompletnu digitalnu transformaciju radnog procesa policijskih službenika prometne policije, podjednako onih u uredima i policijskim postajama, kao i onih na terenu, na cestama širom Hrvatske.

Govoreći o projektu policijski službenik Službe za sigurnost cestovnog prometa Ravnateljstva policije Marijan Vučko istaknuo je prednosti sustava za građana:
 
  • „Sustav će doprinijeti povećanju sigurnosti svih sudionika u prometu, smanjenju broja prekršaja te izostanak namjernih i opasnih prekršaja. Također, omogućena je jednostavna komunikacija s policijom kao tužiteljem i potpuni uvid u stanje i status pojedinog prekršaja, odnosno uvid u obavijest o prekršaju i fotografiju prekršaja, dostavu podatak o vozaču ili novom vlasniku i druge mogućnosti. Prema raspoloživim saznanjima, ovakav moderan i cjelokupan sustav za sada nema niti jedna policija Europske unije.“ 

Funkcioniranje sustava Centralnog ispisnog mjesta prekršajnog postupka
 

Kolega Vučko demonstrirao je budući način rada na terenu.
 
Nakon što se u bilo kojoj policijskoj postaji dokumentacija (obavijesti i nalozi) pripremi i verificira digitalnim potpisima rukovoditelja, šalje se na ispis na centralno ispisno mjesto prekršajnog postupka. U tu svrhu nabavljen je uređaj za kuvertiranje proizvođača Quadient, model: DS-1200G4ije i dva Canon pisača većeg kapaciteta.
 
Slijedi kuvertiranje u spomenutom uređaju i e-dostava potrebnih podataka za otpremu Hrvatskoj pošti, nakon čega poštari dolaze po pošiljke za uručenje počiniteljima prekršaja. Ovim korakom ubrzava se proces kolanja pošte između Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatske pošte, jer se sve radi brže, elektronički, bez upisivanja podataka o pošiljkama i primateljima u više dostavnih, odnosno otpremnih knjiga.
 
Osim centralnog ispisa, ovim se sustavom omogućuje i otprema pošte s jednog mjesta, no dostavnica o primitku pošiljke vraća se onoj policijskoj postaji koja je izdala obavijest, odnosno nalog o prekršaju  te je nadležna za daljnje postupanje.
 
Slijedeća pogodnost je mogućnost praćenja pošiljke, odnosno transparentno praćenje statusa pojedinačnih prekršaja, budući da je Informacijski sustav MUP-a aplikacijom povezan s Hrvatskom poštom. Ipak, za slučaj potrebe za takvom vrstom odluke, policijskim postajama je i dalje omogućen pojedinačni ispis i slanje dokumenata o prekršaju počiniteljima, kao i dosad.
 
Sustav je povezan i sa brojnim unutarnjim i vanjskim sustavima: EUCARIS, CBE i Salzburg, e-Građani, e-Spis, Prekršajna evidencija i Registar neplaćenih kazni (Ministarstvo pravosuđa), Hrvatska pošta, Potpisno rješenja (AKD), Uplate novčanih kazni (FINA).
 
Nakon vanjske prezentacije i demonstracije budućeg rada na terenu, voditelj Službe policije u Policijskoj upravi zadarskoj Božo Budiša prezentirao je ministru i glavnom ravnatelju u pratnji medija način rada uređaja za kuvertiranje, a koji predstavlja središnju okosnicu dovršetka ove komponente projekta. 
 
Budiša je naglasio kako sam sustav preko registarske pločice evidentira i prikazuje podatke o vozilu, vlasniku vozila te o počinjem prekršaju:
 
  • „Policijski službenik u bilo kojoj policijskoj postaji u Republici Hrvatskoj preuzima tu snimku i procesuira prekršaj prema prekršajnoj referadi, nakon što je pregledao snimku te preuzeo podatke s iste. U prekršajnoj referadi, referenti i referentice, putem operativne evidencije prekršaja,  generiraju kompletnu obavijest o počinjenom prekršaju, koja ide prema vlasniku vozila s ciljem saznavanja koja je osoba upravljala vozilom.“ 

Brži i efikasniji protok informacija
 
Ciljevi sustava su ubrzanje postupka obrade utvrđenog prekršaja, brža dostava pošte između MUP-a i Hrvatske pošte, rasterećenje službenika i smanjenje tehničke opreme po referadama policijskih postaja te omogućavanje brže dostave dokumenata prekršiteljima, kao što su Obavijest o počinjenom prekršaju, Prekršajni nalog i Obavezni prekršajni nalog, što za posljedicu ima bržu uplatu kazne.
 
Građani će iskusiti niz pogodnosti poput mogućnosti uvida u fotografije prekršaja brzine bez potrebe dolaska u policijsku postaju, transparentnost dostave informacija o prekršajima brzine, bržeg protoka razmjene podataka između MUP-a i građana za prekršaje brzine, praćenja statusa predmeta za prekršaje brzine te bržeg i jednostavnijeg plaćanja kazni za prekršaje brzine (internet bankarstvo i sl.)
 
Ovim sustavom stvoreni su preduvjeti za bržu i efikasniju obradu i procesuiranje prekršaja, što posljedično znači brže i izvjesnije kažnjavanje prekršitelja, a što će za rezultat imati povećanje sigurnosti svih sudionika i njihovo pažljivije sudjelovanje u prometu, odnosno dovesti do bolje prevencije prometnih nesreća i njihovih posljedica.
 
Podaci se unose jednom te se koriste za izradu sve potrebne daljnje službene papirologije za počinitelje prekršaja, čime se, uz sve već pobrojane pogodnosti, smanjuje i potreba za korištenjem tiskanih obrazaca. Time se skraćuje vrijeme i postupak procesuiranja prometnih prekršaja, povećava izvjesnost kažnjavanja, skraćuje vrijeme obrade prometnih nesreća i, naposljetku, modernizira oprema i uređaji koje u radu koristi prometna policija.
 
Dovršetkom ovog projekta, tiskane policijske obrasce i njihovo višestruko ispisivanje poslat ćemo u povijest i posljedičnim ubrzanjem procesuiranja prometnih prekršitelja podići razinu sigurnosti prometa na našim cestama.
 
Viđeno komentirao je ministar Božinović te istaknuo:
 
  • „Ovaj sustav primjer je načina na koji se rad hrvatske policije digitalizira i prilagođava vremenu u kojem živimo. Ministarstvo unutarnjih poslova jedno je od tijela državne uprave koje najviše ulaže u procese digitalizacije, vidimo to na primjeru EU digitalnih COVID potvrda, kao i novih osobnih iskaznica koje će biti predstavljene 2. kolovoza. Godišnje hrvatska policija ispiše više od 700 tisuća prekršajnih prijava u prometu. Ono što smo danas prezentirali jest rezultat rada stručnjaka iz različitih područja koji su nam prikazali kako cijeli sustav funkcionira. Svaka patrola imat će prijenosna računala, prijenosne pisače i potrebni broj tableta i ostalih elektroničkih naprava koje će ima omogućiti funkcionalan rad. Za policijski rad ovo je revolucionaran pristup u smislu modernizacije, digitalizacije i unaprjeđenja poslovnih procesa. Policija sa svoje strane čini apsolutno sve da unaprijedi svoje poslovanje, ali i da građani što prije mogu dobiti rješenja ili obavijesti koje se njih osobno tiču. Na ovome nećemo stati. Mi smo kroz Nacionalni program sigurnosti prometa na cestama uložili i u naše fiksne, stacionarne i ručne uređaje za mjerenje brzine, dakle sve ono što snimi kamera ide na obradu i na kraju će doći ovdje na Centralno ispisno mjesto u Zadru. Ovime smo otvorili novo poglavlje u radu policije i naš cilj jest stalno unaprjeđivati sustav, ali i primijeniti ga na sve policijske ovlasti, na kompletan policijski rad koji se tiče prekršaja, ne samo što se prometne policije tiče, već i javnog reda i mira te civilne zaštite.“


Pisane vijesti | Projekti | Promet i vozila