Zahtjev za dozvolu boravka i rada sezonskog radnika moguće podnijeti i online

Slika 2022/4/08-04-000.jpg

Radi se o još jednoj mjeri kojom se poslovnim subjektima nastoji olakšati zadovoljenje potreba tržišta rada zapošljavanjem državljana trećih zemalja

Foto: ilustracija

Dozvole za boravak i rad za zapošljavanje državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj se od 1. siječnja 2021. godine, kada je stupio na snagu novi Zakon o strancima, mogu izdati:
  • do 90 dana za sezonskog radnika
  • do 6 mjeseci za sezonskog radnika
  • do godine dana.
 
Sezonski radnik je državljanin treće zemlje koji zadržava svoje prebivalište u trećoj zemlji te zakonito i privremeno boravi u Republici Hrvatskoj kako bi obavljao posao koji ovisi o izmjeni godišnjih doba, u okviru jednog ili više ugovora o radu na određeno vrijeme koje je izravno sklopio s poslodavcem s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj. Djelatnosti koje ovise o izmjeni godišnjih doba te za koje se mogu izdati dozvole za boravak i rad za sezonskog radnika su poljoprivreda i šumarstvo te turizam i ugostiteljstvo. 

Dozvole za boravak i rad za državljane trećih zemalja na godinu dana te za sezonskog radnika do 6 mjeseci izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova pod uvjetom da na hrvatskom tržištu rada nije pronađen radnik (a ne radi se o deficitarnim zanimanjima) te uz pozitivno mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

Od primjene navedenog zakona, zahtjeve za dozvole za boravak i rad za koje je potrebno mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (do godine dane te sezonskog radnika do 6 mjeseci)  poslodavci podnose preko online aplikacije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

S druge strane, za izdavanje dozvole za boravak i rad za sezonskog radnika do 90 dana u kalendarskoj godini nije potrebno prethodno provesti test tržišta rada na hrvatskom tržištu niti je potrebno mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Tim zakonskim rješenjem se omogućilo brže i jednostavnije zapošljavanje državljana trećih zemalja tijekom pojačanih, ali kratkotrajnih potreba za radnicima isključivo u navedenim djelatnostima.
 
Nadalje, od primjene istog zakona, zahtjeve za dozvole za boravak i rad za sezonskog radnika do 90 dana poslodavci podnose neposredno policijskoj upravi/postaji.

Kako bi se poslodavcima olakšao postupak podnošenja zahtjeva za dozvole za boravak i rad za sezonskog radnika do 90 dana, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Hrvatski zavod za zapošljavanje zajednički su  poduzeli niz aktivnosti te je izrađena aplikacija i za online podnošenje zahtjeva za dozvole za boravak i rad za sezonske radnike do 90 dana. 

Tako poslodavci od 7. travnja 2022. godine mogu zahtjeve za dozvole za boravak i rad za sezonske radnike do 90 dana podnositi i preko navedene online aplikacije „Burza rada“.
 
Ministarstvo unutarnjih poslova preuzet će podnesene zahtjeve u svoj sustav te imati isključivu nadležnost za provođenje postupka i odlučivanje o tim zahtjevima.

U postupku odobrenja dozvole za boravak i rad za sezonskog radnika do 90 dana nadležne policijske uprave i postaje rješavat će u što je moguće kraćem roku odnosno u roku 15 dana o dana podnošenja urednog zahtjeva.

Radi se o još jednoj mjeri kojom ovo Ministarstvo, u suradnji s drugim tijelima državne uprave te udrugama poslodavaca, nastoji poslovnim subjektima olakšati kako zadovoljiti potrebe  tržišta rada zapošljavanjem državljana trećih zemalja, osobito kada se radi o potrebi za većim brojem radnika u kraćem razdoblju, između ostaloga kao što je to u turističkom sektoru.
 
 

Priopćenja