Europski dan zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja

Slika 2021/11/europski-dan-zastite-djece-2021/17-11-000.jpg

Na inicijativu vijeća Europe iz 2015. godine, 18. studenog svake godine obilježava se Europski dan zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja  

Seksualna zlostavljanja djece posebno su teška kaznena djela koja imaju dalekosežne i ozbiljne doživotne posljedice za žrtve. Ta kaznena djela povređuju djecu, ali uzrokuju i znatnu i dugoročnu društvenu štetu. U mnogim slučajevima djecu seksualno zlostavljaju osobe koje poznaju i u koje imaju povjerenja te o kojima ovise. Zbog toga je takva kaznena djela posebno teško spriječiti i otkriti.

Seksualno zlostavljanje i seksualno iskorištavanje djece može poprimiti višestruke oblike, a može se dogoditi i na internetu (primjerice prisiljavanje djeteta da sudjeluje u seksualnim aktivnostima prijenosom uživo ili razmjenom materijala koji sadržava seksualno zlostavljanje djece na internetu) i izvan njega (npr. sudjelovanje u seksualnim aktivnostima s djetetom ili prisiljavanje djeteta na sudjelovanje u prostituciji). Kad se zlostavljanje i snima i dijeli na internetu, šteta se nastavlja. Žrtve moraju živjeti znajući da su u optjecaju slike i videozapisi kaznenih djela koji prikazuju najgore trenutke u njihovu životu i da ih svatko, uključujući njihove prijatelje ili rodbinu, može vidjeti.

Zahvaljujući tehnologiji počinitelji mogu lakše nego ikad prije stupiti u kontakt s djecom, mamiti ih na susrete, dijeliti slike zlostavljanja, sakriti svoj identitet i dobit te se međusobno udružiti kako bi izbjegli odgovornost i počinili nova kaznena djela.

Vizual kampanje
Ta kriminalna aktivnost stvara probleme za društvo općenito, a posebno za tijela za izvršavanje zakonodavstva u njihovoj ulozi zaštite društva. Borba protiv seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece često je i borba protiv organiziranog kriminaliteta.

Suzbijanje seksualnog zlostavljanja djece mora se voditi na brojnim područjima, uključujući i u društvu u cjelini. Stvarni napredak može se postići samo ako se pojača rad na sprečavanju, prijavljivanju, upućivanju, istrazi, zaštiti i identifikaciji, obradi i praćenju svakog pojedinog slučaja.

Ciljevi Vijeća Europe su osvijestiti javnost o problemu seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece te u promociji Lanzarotske konvencije kako bismo što efikasnije zaštitili dijete kao žrtvu kaznenog dijela i spriječili svaki oblik stigmatizacije.
Podaci Vijeća Europe pokazuju da je 1 od 5  djece žrtva nekog oblika seksualnog nasilja.

Svjetska zdravstvena organizacija ukazuje na činjenicu:
  • 3 od 4 djece u dobi od 2 do 4 godine redovito proživljava fizičko i/ili psihičko nasilje od strane roditelja/skrbnika
  • stalna briga i sustavna edukacija te unapređenje zakonodavstva mogu smanjiti rizik od ponovnog zlostavljanja

U tablici je prikazano stanje i kretanje broja djece mlađe od 18 godina žrtava kaznenih djela protiv spolnih sloboda te broj kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece u Republici Hrvatskoj.
 
  DJECA ŽRTVE KAZNENIH DJELA PROTIV SPOLNE SLOBODE KAZNENA DJELA PROTIV SPOLNOG ZLOSTAVLJANJA I ISKORIŠTAVANJA DJECE
2016. 104 638
2017. 71 489
2018. 82 543
2019. 118 800
2020. 121 610
I. - IX.2021. 113 731

Ističemo da u slučajevima spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, uključujući i zlouporabe djece putem suvremenih tehnologija i Interneta, postupaju policijski službenici za mladež specijalizirani za rad s posebno ranjivim žrtvama – djecom, kao i specijalizirani policijski službenici za kibernetički kriminalitet.

Kao dobar primjer podizanja standarda jačanja postojećeg sustava zaštite djece ističemo sudjelovanje policije Republike Hrvatske u provedbi EMPACT  prioriteta zaštite djece od spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, a u kojem uz EUROPOL sudjeluju države zapadnog Balkana – Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija, a obuhvaća zajedničke edukacije policijskih službenika iz navedenih država koji rade na suzbijanju kriminaliteta na štetu djece.

U nastavku donosimo multimedijalni paket preventivno-edukativnih mjera Vijeća Europe s ciljem sveobuhvatne  prevencije seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece.


 
  • Pogledaj video spot Kiko i ruka te pročitajte brošuru iz koje djeca i odrasli mogu naučiti sve o primjerenim i neprimjerenim dodirima
  • Pročitajte i letak Vijeća Europe i pogledajte infografiku i naučite sve o stvaranju kruga povjerenja;
  • Također, pogledajte video "Reci osobi od povjerenja" Vijeća Europe namijenjen djeci i roditeljima, te prigodnu brošuru iz koje možete naučiti graditi krug povjerenja u kojem se dijete uvijek može obratiti nekome kome vjeruje, ako se ikad nađe u situaciji da zatreba pomoć.


 

Što građani mogu učiniti?

Osim dolaskom u policijsku postaju ili pozivom na broj 112, saznanja o svim vrstama zlostavljanja djece mogu se policiji prijaviti i putem on line aplikacije Red Button.

Također, svatko može pomoći u borbi protiv seksualnog zlostavljanja djece u EU kroz Europolove kampanje: Trace An Object, pomoć građana u identificiranju podrijetla predmeta pronađenih na slikama seksualnog zlostavljanja djece, i EU Most Wanted, gdje su objavljene slike najtraženijih bjegunaca u Europi, uključujući seksualne prijestupnike na štetu djece.
 
 


 

Pisane vijesti | Promo materijali i publikacije | Društvo i zajednica