Interni oglas za imenovanje rukovodećih policijskih službenika/ca u Ministarstvu unutarnjih poslova na radno mjesto načelnik/ca policijske uprave

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/LOGO/default-MUP-image.jpg
FOTO: Ilustracija

Na temelju članka 60. Zakona o policiji (Narodne novine, br. 34/1 1, 130/12, 89/14 — vjerodostojno tumačenje, 33/15, 121/16 i 66/19), članka 2. stavka 3 i članka 3. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/17 i 89/19 ) i Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva unutarnjih poslova, klasa: 01 1-02/22-01/33, urbroj: 511-01-152-22-16 od 25. ožujka 2022. godine ministar unutarnjih poslova raspisuje

INTERNI OGLAS
za imenovanje rukovodećih policijskih službenika/ca u Ministarstvu unutarnjih poslova na radno mjesto načelnik/ca policijske uprave1. Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska

Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema
 • najmanje 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje 10 godina na rukovodećim policijskim poslovima 
 • područje društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti, umjetničko područje i područje biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarna područja znanosti i umjetnosti
 • položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje policijski savjetnik ili glavni policijski savjetnik

2. Policijska uprava brodsko-posavska

Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema
 • najmanje 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje 10 godina na rukovodećim policijskim poslovima 
 • područje društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti, umjetničko područje i područje biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarna područja znanosti i umjetnosti
 • položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje policijski savjetnik ili glavni policijski savjetnik

3. Policijska uprava dubrovačko-neretvanska

Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema
 • najmanje 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje 10 godina na rukovodećim policijskim poslovima 
 • područje društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti, umjetničko područje i područje biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarna područja znanosti i umjetnosti
 • položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje policijski savjetnik ili glavni policijski savjetnik

4. Policijska uprava istarska

Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema
 • najmanje 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje 10 godina na rukovodećim policijskim poslovima 
 • područje društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti, umjetničko područje i područje biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarna područja znanosti i umjetnosti
 • položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje policijski savjetnik ili glavni policijski savjetnik

5. Policijska uprava krapinsko-zagorska

Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema
 • najmanje 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje 10 godina na rukovodećim policijskim poslovima 
 • područje društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti, umjetničko područje i područje biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarna područja znanosti i umjetnosti
 • položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje policijski savjetnik ili glavni policijski savjetnik

6. Policijska uprava međimurska

Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema
 • najmanje 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje 10 godina na rukovodećim policijskim poslovima 
 • područje društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti, umjetničko područje i područje biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarna područja znanosti i umjetnosti
 • položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje policijski savjetnik ili glavni policijski savjetnik

7. Policijska uprava osječko-baranjska

Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema
 • najmanje 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje 10 godina na rukovodećim policijskim poslovima 
 • područje društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti, umjetničko područje i područje biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarna područja znanosti i umjetnosti
 • položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje policijski savjetnik ili glavni policijski savjetnik

8. Policijska uprava primorsko-goranska

Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema
 • najmanje 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje 10 godina na rukovodećim policijskim poslovima 
 • područje društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti, umjetničko područje i područje biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarna područja znanosti i umjetnosti
 • položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje policijski savjetnik ili glavni policijski savjetnik

9. Policijska uprava sisačko-moslavačka

Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema
 • najmanje 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje 10 godina na rukovodećim policijskim poslovima 
 • područje društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti, umjetničko područje i područje biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarna područja znanosti i umjetnosti
 • položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje policijski savjetnik ili glavni policijski savjetnik

10. Policijska uprava šibensko-kninska

Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema
 • najmanje 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje 10 godina na rukovodećim policijskim poslovima 
 • područje društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti, umjetničko područje i područje biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarna područja znanosti i umjetnosti
 • položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje policijski savjetnik ili glavni policijski savjetnik

11. Policijska uprava varaždinska

Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema
 • najmanje 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje 10 godina na rukovodećim policijskim poslovima 
 • područje društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti, umjetničko područje i područje biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarna područja znanosti i umjetnosti
 • položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje policijski savjetnik ili glavni policijski savjetnik

12. Policijska uprava virovitičko-podravska

Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema
 • najmanje 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje 10 godina na rukovodećim policijskim poslovima 
 • područje društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti, umjetničko područje i područje biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarna područja znanosti i umjetnosti
 • položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje policijski savjetnik ili glavni policijski savjetnik

13. Policijska uprava vukovarsko-srijemska

Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema
 • najmanje 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje 10 godina na rukovodećim policijskim poslovima 
 • područje društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti, umjetničko područje i područje biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarna područja znanosti i umjetnosti
 • položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje policijski savjetnik ili glavni policijski savjetnik

14. Policijska uprava zadarska

Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema
 • najmanje 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje 10 godina na rukovodećim policijskim poslovima 
 • područje društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti, umjetničko područje i područje biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarna područja znanosti i umjetnosti
 • položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje policijski savjetnik ili glavni policijski savjetnik

15. Policijska uprava zagrebačka

Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema
 • najmanje 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje 10 godina na rukovodećim policijskim poslovima 
 • područje društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti, umjetničko područje i područje biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarna područja znanosti i umjetnosti
 • položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje policijski savjetnik ili glavni policijski savjetnik

Interni oglas provodi Povjerenstvo koje imenuje ministar sukladno odredbi članka 60. stavka 2. i 3. Zakona o policiji.

Kandidati/kinje prijavljeni na interni oglas za koje Povjerenstvo za provedbu internog oglasa utvrdi da ispunjavaju formalne uvjete, obvezni/e su pristupiti testiranju koje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i razgovora (intervjua) na kojem se utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacija za rad te stečeno radno iskustvo u struci i rezultati ostvareni u dosadašnjem radu.

Za kandidate/kinje koji/e ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli/e prijavu na interni oglas i više se neće smatrati kandidatima/kinjama.

Povjerenstvo za provedbu internog oglasa na temelju rezultata provjere znanja, sposobnosti i vještina i rezultata provedenog razgovora (intervjua) s kandidatima/kinjama, sačinjava rang-listu kandidata koju uz izvješće o provedenom postupku dostavlja glavnom ravnatelju policije.

Glavni ravnatelj policije će predložiti ministru kandidate/kinje za imenovanje, a prije podnošenja prijedloga ministru zatražiti mišljenje županijske skupštine ili Skupštine Grada Zagreba.

Izabrani kandidat imenuje se na razdoblje od 5 godina, a može se razriješiti prije isteka roka na koji je imenovan iz razloga navedenih u članku 59. stavku 3. i članku 61. stavku 2. Zakona o policiji.

Na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova https://mup.gov.hr/ i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.

Na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova https://mup.gov.hr/ objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim internim oglasom, pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje istovremeno s objavom internog oglasa kao i sadržaj i način testiranja.

U prijavi na interni oglas navode se podaci podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Obrazac prijave nalazi se na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova https://mup.gov.hr/.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni/e priložiti:   
 • životopis,   
 • diplomu,   
 • dokaz o najmanje 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje 10 godina na rukovodećim policijskim poslovima (najmanje 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje 10 godina na rukovodećim policijskim poslovima dokazuje se potvrdom nadležne službe za ljudske potencijale ili rješenjima o rasporedu odnosno premještaju), 
 • dokaz o položenom ili stečenom policijskom zvanju policijski savjetnik ili glavni policijski savjetnik.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat/kinja predočit će izvornike.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u internom oglasu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz internog oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na interni oglas o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na interni oglas.

Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na interni oglas poziva na pravo prednosti kod izbora prema posebnom zakonu, dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine", broj 121/17, 98/19 i 84/21) i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine, broj 84/21), uz prijavu na interni oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz internog oglasa, dužan/na je priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave na interni oglas podnose se u roku 8 dana od dana objave na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ na adresu:
 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

SEKTOR ZA RAZVOJ I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

ULICA GRADA VUKOVARA 33 10 000 ZAGREB s naznakom "za interni oglas"
 
O rezultatima internog oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o imenovanju kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web stranici Ministarstva unutarnjih poslova https://mup.gov.hr/.

Dostava svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Ako se na interni oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju i intervjuu, ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak internog oglasa sukladno članku 20. stavku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi. 


PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO NAČELNIK/CA POLICIJSKE UPRAVE

1. Kazneni zakon (Narodne novine, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19 i 84/21),
2. Zakon o kaznenom postupku (Narodne novine, br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 i 80/22),
3. Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (Narodne novine, br. 76/09, 92/14 i 70/19),
4. Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika (Narodne novine, br. 20/22),
5. Prekršajni zakon (Narodne novine, br. 107/07, 39/13, 157/13, 1 10/15, 70/17 i 118/18), 6. Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira (Narodne novine, br. 5/90, 30/90, 47/90 i 29/94),
7. Zakon o policiji (Narodne novine, br. 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16 i 66/19) i 8. Zakon o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 140/15, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 61/17, 70/19 i 98/19).

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA NAČELNIK/CA POLICIJSKE UPRAVE

(Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska, Policijska uprava brodsko-posavska, Policijska uprava dubrovačko-neretvanska, Policijska uprava istarska, Policijska uprava krapinsko-zagorska, Policijska uprava međimurska, Policijska uprava osječko-baranjska, Policijska uprava primorsko-goranska, Policijska uprava sisačko-moslavačka, Policijska uprava šibensko-kninska, Policijska uprava varaždinska, Policijska uprava virovitičko-podravska, Policijska uprava vukovarsko-srijemska, Policijska uprava zadarska, Policijska uprava zagrebačka)

Upravlja radom policijske uprave, brine o zakonitom i pravovremenom obavljanju poslova, poduzima mjere za osiguranje uspješnog obavljanja rada, koordinira rad policijske uprave s drugim tijelima i organizacijama, donosi za područje policijske uprave, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, sva rješenja o premještaju policijskih službenika kategorije niži i viši policijski službenici i rukovodećih policijskih službenika potkałegorije niži rukovoditelj, donosi rješenja o premještaju svih državnih službenika koji nisu u statusu policijskog službenika, rješenja o napredovanju državnih službenika, rješava o pravima i obvezama zaposlenika, sklapa izmijenjene Ugovore o radu namještenika te donosi upravne i druge akte iz djelokruga policijske uprave. Prema policijskim službenicima poduzima mjere utvrđene zakonom i drugim propisima u slučaju povrede službene dužnosti.

PLAĆA RADNIH MJESTA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Plaća radnih mjesta policijskih službenika određena je Uredbom o plaćama policijskih službenika (Narodne novine, br. 7/2022) i Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, br. 56/2022).
 

Pisane vijesti | Školovanje i zapošljavanje