Ministarstvo unutarnjih poslova nudi novu e-uslugu za EU/EEA državljane

Slika /2020- eu slike/shutterstock_106006199_cr.jpg

Nova e-usluga MUP-a pokrenuta je kako bi EU/EEA državljanima omogućila davanje e-suglasnosti pri izradi osobnih dokumenata za maloljetnu djecu  Početkom ove godine Ministarstvo unutarnjih poslova  državljanima EU/EEA nudi nove i poboljšane pogodnosti, u sklopu procesa digitalizacije javnih usluga. Radi se o prvoj usluzi namijenjenoj EU/EEA državljanima.
 
Projekt „ePIC - Electronic Public Identification Croatia“ predstavila je Financijska agencija u svibnju 2018. godine, a financira se u okviru Programa CEF (Connecting Europe Facility – Instrument za povezivanje Europe) te predstavlja nastavak prethodno odobrenog i provedenog projekta Ensuring Access to Croatian Public e-Services within e-Citizens Platform for EU/EEA Citizens kojim je nadograđen središnji sustav za identifikaciju i autentifikaciju korisnika.
 
Projektom se želi omogućiti EU/EEA državljanima pristupanje javnim elektroničkim uslugama koje pružaju hrvatske institucije unutar platforme e-Građani, koristeći pritom sredstva za elektroničku identifikaciju izdana u drugim državama članicama.
 
Kako je Ministarstvo unutarnjih poslova jedan od partnera na projektu, javne usluge koje su se prilagodile u ovom projektu odnose se na suglasnosti i punomoći u postupcima iz djelokruga MUP-a.
 
Naime, sukladno Zakonu, u  Republici Hrvatskoj oba roditelja moraju sudjelovati u procesu izdavanja putovnice ili osobne iskaznice za maloljetnike. Također, oba se roditelja moraju složiti oko adrese maloljetnikovog prebivališta.
 
Ova e-usluga pruža mogućnost da jedan od roditelja, EU/EEA državljanin, da svoju suglasnost drugom roditelju da završi proces izdavanja osobnih dokumenata (osobne iskaznice ili putovnice) za njihovo dijete ili da promijeni djetetovu adresu prebivališta.
 
E-usluga također nudi mogućnost za EU/EEA državljanina, vlasnika ili suvlasnika nekretnine na području Republike Hrvatske, da svoju suglasnost da punoljetnoj osobi za prijavu prebivališta na adresi iste nekretnine (prijavljivanje boravišta podstanara).
 
E-usluga zahtijeva visoku razinu potvrde elektroničkog identiteta.
 
Nositelj projekta ePIC je Financija agencija – FINA, a partneri na projektu su, uz Ministarstvo unutarnjih poslova,  Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja te Narodne novine d.d.
 
Ukupna vrijednost projekta je 505.407 eura, od čega je iz Programa za povezivanje Europe sufinancirano 75%, točnije 379.055 eura.
 
   

 Priopćenja | Projekti | Dokumenti građana