Na sjednici Vlade ministar Božinović izvijestio o aktivnostima Stožera civilne zaštite RH

Slika 2020/06/ministar-%20vlada.%2018.6.2020.jpg

Istaknuo je kako se kontinuirano prati situacija, a samo odgovorno ponašanje uvjet je da se povoljna epidemiološka slika u Republici Hrvatskoj drži pod kontrolom

FOTO: Vlada RH

Danas, 18. lipnja 2020. godine održana je 236. sjednica Vlade Republike Hrvatske. Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović izvijestio je o aktivnostima Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u proteklom razdoblju.

„Trenutna situacija u svijetu još nam je jedna vrsta upozorenja da je virus i dalje prisutan, što neprestano i ponavljamo. Brojne preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje su izdane, tu su da bismo ih se svi skupa pridržavali“, napomenuo je ministar Božinović te dodao kako je važno da građani ne putuju u inozemstvo ukoliko to nije nužno, a po povratku da se ponašaju odgovorno.

Što se Stožera civilne zaštite tiče, kontinuirano se prati situacija, a samo odgovorno ponašanje uvjet je da se povoljna epidemiološka slika u Republici Hrvatskoj drži pod kontrolom, što je ujedno i pretpostavka nesmetanog funkcioniranja gospodarstva.

„Od konkretnih aktivnosti, izdvojio bih kako će s dva broda iz Kine 19. i 26. lipnja stići kupljena i donirana medicinska zaštitna oprema ukupne težine 407,3 tone. Sva oprema bit će dopremljena u skladište Ravnateljstva civilne zaštite i distribuirat će se sukladno potrebama“, naglasio je ministar Božinović.

U sklopu priprema za sigurnost građana u mjesecima koji dolaze, jučer je u Divuljama otvoreno Operativno vatrogasno zapovjedništva Republike Hrvatske, koje je ustrojeno prije tri godine zbog poboljšanja koordinacije svih aktivnosti na terenu, promptne razmjene informacija i podjele zadaća među svim službama koje sudjeluju u gašenju požara na otvorenom.

„Postojanje ovakve središnjice ključno je za učinkovito djelovanje pri požarnim opasnostima, a prednosti Operativnog vatrogasnog zapovjedništva, smještenog u samom centru priobalnih, za požare na otvorenom, kritičnih županija, potvrdile su nam se u posljednjih nekoliko godina“, istaknuo je ministar Božinović.

Također, u Zadru je otvoren Stožer za provedbu mjera sigurnosti tijekom turističke sezone 2020. godine. Stožer je potpora našem turizmu u sigurnosnom smislu, a ove je godine zbog koronavirusa uvedena i nova komponenta, odnosno uz klasično poimanje sigurnosti ukalkuliran je i zdravstveni turizam, odnosno garancija sigurnog boravka stranih gostiju na hrvatskim turističkim odredištima.

Uz to, u Stožeru se prikupljaju, analiziraju i obrađuju podaci značajni za sigurnu turističku sezonu, kao što su održavanje povoljnog stanja kriminaliteta i javnog reda i mira, upravljanje cestovnim prometom, nadzor državne granice i sigurnosti na moru, nadzor ilegalnih migracija te podaci o javnim okupljanjima, stradavanju osoba i požarima.

Na dnevnom redu sjednice Vlade ministar Božinović obrazložio je Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja.    
            
Uredba o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja na je snazi od ožujka 2018. godine te se njome uređuje odgovor na izvanredni događaj koji može nastati u djelatnostima s izvorima ionizirajućeg zračenja, nuklearnim djelatnostima zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora te radnim aktivnostima, kao i mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja koje se poduzimaju kao dio odgovora u slučaju izvanrednog događaja.

Također, Uredbom je u hrvatsko zakonodavstvo preuzeta Direktiva Vijeća Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, te Direktiva Vijeća od 8. srpnja 2014. o uspostavi okvira Zajednice za nuklearnu sigurnost nuklearnih postrojenja.

„Predloženim izmjenama i dopunama pojedine odredbe Uredbe, u smislu nadležnosti za postupanje, usklađuju se sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave te Zakonom o izmjenama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti te su predloženim izmjenama i dopunama predmetne Uredbe izvršene i manje nomotehničke korekcije pojedinih odredbi“, zaključio je ministar Božinović.

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je predmetnu Uredbu. 

Pisane vijesti