Navode provjeravamo i oni nisu potvrđeni

Slika /topvijesti/2018/12_prosinac/Zastita%20drzavne%20granice%20(2).jpg

Migranti optužuju policijske službenike za nasilje, očekujući da će im takve optužbe pomoći u pokušaju ulaska u Republiku Hrvatsku i nastavku puta prema zemljama odredišta.

Ministarstvo unutarnjih poslova zaprimilo je krajem studenog ove godine pismo u kojem predstavnici nevladine organizacija Human Rights Watch iznose navode o nezakonitom i neprofesionalnom postupanju hrvatske policije prema migrantima i tražiteljima međunarodne zaštite na državnoj granici s Bosnom i Hercegovinom.

S obzirom na sve navedeno u njihovom pismu ministar Božinović ih je u svom odgovoru prije svega upoznao s aktualnim stanjem u vezi migracijskih pritisaka kojima je izložena Republika Hrvatska te načinom postupanja hrvatske policije prema osobama koje nezakonito pokušavaju prijeći državnu granicu ili su zatečene na njenom teritoriju.

Između ostalog podsjetio ih je da Republika Hrvatska kao zemlja članica Europske unije ima zadaću provoditi zaštitu državne granice i sprječavati nezakonite migracije, sukladno Zakoniku o schengenskim granicama i nacionalnom zakonodavstvu, štiteći pri tome nepovredivost državne granice Republike Hrvatske koja je ujedno i vanjska granica Europske unije.

Nadalje je navedeno da je za poslove zaštite državne granice primarno nadležna granična policija koja je sastavni dio ukupnih policijskih snaga, a ona svoj posao nadzora obavlja sukladno dobroj Schengenskoj praksi, Zakoniku o schengenskim granicama (SL L 77, 23.3.2016.) te pozitivnim propisima nacionalnog zakonodavstva, i to Zakonu o nadzoru državne granice (Narodne novine br. 83/13 i 27/16), Pravilniku o načinu obavljanja nadzora državne granice (Narodne novine br. 38/09, 45/09, 46/12, 5/13 i 51/13) te drugim zakonskim i podzakonskim propisima.

Naime, Republika Hrvatska je na granici s Republikom Srbijom i Bosnom i Hercegovinom, državama koje su najugroženije od nezakonitih migracija, angažirala veliki broj policijskih službenika na zaštiti državne granice i postavila moderna tehnička sredstva dubokog optičkog i radarskog nadziranja granične crte danju i noću, u svim vremenskim uvjetima, te koristi na taj način sve mjere koje predviđa Zakonik o schengenskim granicama.

Također je tom prilikom u svom odgovoru ministar Božinović izvijestio nevladinu organizaciju HRW da su ljudski i tehnički kapaciteti granične policije povećani sredinom 2017. godine, a da od sredine srpnja 2018. godine, granicu s Bosnom i Hercegovinom, kao i morsku granicu prema Crnoj Gori, iz zraka nadzire Agencija Europske unije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) koja je ustupila zrakoplov angažiran za nadzor vanjskih granica Europske unije.

Ministar Božinović tom ih je prilikom izvijestio da u prvih deset mjeseci ove godine hrvatska policija registrirala 6.415 pokušaja nezakonitog prelaska državne granice i ulazaka u Republiku Hrvatsku, što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećanje od 56,8 posto. Što se tiče počinitelja kaznenih djela i kaznenih djela povezanih s krijumčarenjem ljudi, hrvatska je policija zabilježila porast od 80 posto u broju kaznenih djela i počinitelja.

Prema svim migrantima koji nezakonito prijeđu državnu granicu provodi se upravni postupak sukladno Zakonu o strancima (Narodne novine br. 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18), radi donošenja rješenja o povratku na temelju kojeg su obvezni napustiti Republiku Hrvatsku i Europski gospodarski prostor, a ako osoba izrazi namjeru za podnošenjem zahtjeva za međunarodnu zaštitu primjenjuju se odredbe Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (Narodne novine br. 70/15 i 127/17) te se u skladu sa standardnim operativnim procedurama za postupanje prema tražiteljima međunarodne zaštite službeno zaprima izjava o izraženoj namjeri i osobu se smješta u Prihvatilište za tražitelje azila.  

Tom su prilikom upoznati i sa brojem tražitelja međunarodne zaštite u Republici Hrvatskoj, a koje potvrđuju dostupnost instituta u Republici Hrvatskoj.

Vraćanja u treće zemlje provode se temeljem Zakona o strancima i temeljem bilateralnih readmisijskih sporazuma koje je Republika Hrvatska sklopila s trećim zemljama. U prvih deset mjeseci 2018. godine u treće zemlje je vraćeno ukupno 1106 osoba, od čega u Bosnu i Hercegovinu 488 osoba temeljem bilateralnog readmisijskog sporazuma.

Ministar Božinović i tom je prilikom u odgovoru naglasio kako su prioritetna politika Ministarstva unutarnjih poslova zakonite, kontrolirane i održive migracije, a u cilju razmjene informacija o stanju sigurnosti na državnoj granici i kretanju nezakonitih migracija surađuje se sa susjednim zemljama s kojima provodimo i zajedničke mješovite ophodnje u cilju sprječavanja nezakonitih migracija i održavanja povoljnog stanja sigurnosti na državnoj granici.

Naše Ministarstvo ima nultu stopu tolerancije na nezakonitu uporabu sredstava prisile od strane hrvatske policije naspram bilo koje populacije, kao i nultu stopu tolerancije nad neprocesuiranjem bilo kojeg kaznenog djela ili prekršaja počinjenog od strane policijskih službenika, a sve dostupne informacije o mogućim navedenim optužbama o primjeni sile nad migrantima ili činjenju kaznenih djela na štetu migranata, naše Ministarstvo u svakom pojedinom slučaju provjerava.

U tom smislu je u odgovoru HRW-u naglasio da su sve prijave nevladinih udruga i drugih organizacija koje smo dosad zaprimili, o navodnoj uporabi sredstava prisile prema migrantima, provjerene, uz uvažavanje da su te prijave manjkave i nisu sadržavale dovoljno podataka potrebnih za kriminalističko istraživanje.

U svim zaprimljenim pritužbama bilo od strane državnih institucija ili organizacija civilnog društva, koje sadrže navode o nasilju koje hrvatska policija provodi nad migrantima, provedene su terenske provjere u policijskim upravama. Pritom do sada u niti jednom slučaju nije utvrđeno da su policijski službenici prema migrantima uporabili sredstva prisile. Također, niti u jednom slučaju nisu potvrđeni navodi da su policijski službenici na štetu državljana trećih zemalja počinili kaznena djela krađe.

Naime, zbog toga što su od strane policijskih službenika odvraćeni od ulaska u Republiku Hrvatsku, ili je prema njima proveden drugi propisani postupak kojim su vraćeni u zemlju iz koje su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku, migranti optužuju policijske službenike za nasilje, očekujući da će im takve optužbe pomoći u pokušaju ulaska u Republiku Hrvatsku i nastavku puta prema zemljama odredišta.

I ovom prilikom je ministar Božinović u svom odgovoru skrenuo pažnju da su predstavnici hrvatske policije više puta javno pozivali sve one koji imaju saznanja o eventualnim nezakonitim postupanjima policijskih službenika prema migrantima da takve informacije dostave, kako bi se te informacije provjerile i utvrdile činjenice.

Hrvatska policija prilikom postupanja prema migrantima poštuje njihova temeljna prava i dostojanstvo te im omogućuje pristup sustavu međunarodne zaštite ukoliko im je takva zaštita potrebna, sukladno općim dokumentima o ljudskim pravima, regulativi Europske unije te nacionalnom zakonodavstvu – zaključio je ministar Božinović u svom odgovoru nevladinoj organizaciji Human Rights Watch na njihove upite.

Stranica | Jednakost, prava i državljanstvo