Objavljen i drugi dio natječaja za prijam u MUP RH

Slika /2022/11/natjecaji naslovnica_drugi dio.jpg

Drugi dio natječaja odnosi se na 12 radnih mjesta u Ministarstvu u sjedištu

Foto: Ilustracija
 
Obrasci za zapošljavanje
 
Ministarstvo unutarnjih poslova je danas, 30. studenoga 2022. godine objavilo drugi dio natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, a na koje se ravnopravno s ostalim kandidatima mogu prijaviti i osobe s invaliditetom.
 
Današnjim natječajem traže se kandidati za još 12 radnih mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova u sjedištu, a nakon što je 23. studenog bio raspisan natječaj za 127 radnih mjesta u 19 policijskih uprava i u Ministarstvu u sjedištu.
 
Danas objavljenim natječajima pokrivena su sva radna mjesta – njih ukupno 139 –  koliko je najavljeno.
 
Sva radna mjesta u danas objavljenom natječaju nalaze se u Ministarstvu unutarnjih poslova i to osam radnih mjesta u Upravi za materijalno-financijske poslove, potom u Upravi za ljudske potencijale i u Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“.
 
Za sva radna mjesta predviđeno je zapošljavanje na neodređeno vrijeme.
 
Pozivamo sve zainteresirane osobe – kandidate i kandidatkinje -  da se detaljno upoznaju s uvjetima iz natječaja. 
   
Svi kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju udovoljavati propisanim općim i posebnim uvjetima za pojedino radno mjesto uz napomenu kako se mogu natjecati i osobe koje nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu njegovog kasnijeg polaganja sukladno Zakonu o državnim službenicima.
 
Osobe koje se prijavljuju na radno mjesto policijskog službenika (op.a. dva su radna mjesta za policijske službenike) moraju ispunjavati i neke dodatne uvjete koji su propisani, a vezani su uz posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost, osobnu dostojnost za obavljanje policijske službe i izostanak članstva u političkoj stranci.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti
 
Kandidati i kandidatkinje zainteresirani za sudjelovanje na ovom natječaji mogu se pozvati na to pravo sukladno:
 
  • Zakonu o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
  • Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
  • Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata,
  • Zakonu o  profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i
  • Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.
 
Ministarstvo unutarnjih poslova poziva sve zainteresirane osobe na ravnopravno sudjelovanje na raspisanom natječaju, uključujući osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti.
 
Ohrabrujemo osobe s invaliditetom na sudjelovanje po ravnopravnoj osnovi  budući da je Ministarstvo i do sada bilo otvoreno za prijam osoba s invaliditetom te zapošljavanja više stotina osoba s invaliditetom.  
 
Kandidati i kandidatkinje - osobe s invaliditetom
 
Kandidati i kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta navedenih u natječaju, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidate i kandidatkinje koje su osobe s invaliditetom, a kojima je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, pozivamo da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na javni natječaj i da se, nakon podnošenja prijave na javni natječaj, telefonski obrate na 01/ 6122 – 252 ili porukom na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mup.hr radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe.
 
Sve iskazane razumne prilagodbe biti će pravovremeno osigurane s ciljem ravnopravnog sudjelovanja u javnom natječaju.
 
Važna informacija za kandidate i kandidatkinje osobe s invaliditetom jest da osoba s invaliditetom zapošljavanjem ne gubi osobnu invalidninu, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22).
 
Rok za podnošenje prijava
 
Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta mogu se podnijeti u roku od 8 dana, dakle do 8. prosinca 2022. godine, neposredno ili poštom na adresu:
 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava za ljudske potencijale
Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Zagreb, Ulica grada Vukovara 33,
S naznakom „za javni natječaj“
 
 
Komisija za provedbu javnog natječaja
 
Natječaj provodi Komisija za provedbu natječaja i ona:
 
  • utvrđuje popis kandidata/kandidatkinja koji su se pravovremeno prijavili na natječaj i ispunjavaju formalne uvjete i
  • te kandidate upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
 
Svim kandidatima i kandidatkinjama želimo puno uspjeha.
 
Napomena: Ova vijest je informativnog karaktera i ne može sadržavati sve detalje o načinu sudjelovanja u natječaju. Molimo da se detaljno upoznate s uvjetima sudjelovanja na natječaju na poveznici.


Pisane vijesti | Školovanje i zapošljavanje