Poziv kandidatkinjama i kandidatima za javni natječaj iz Narodnih novina 24/2021 na prvu fazu testiranja

Slika 2021/04/16-04-000.jpg

Testiranje se održava u petak, 23. travnja 2021. godine na Policijska akademiji, Policijskoj školi „Josip Jović“, Avenija Gojka Šuška br.1, Zagreb, s početkom u 13 sati

Foto: ilustracija

Pozivaju se kandidatkinje i kandidati koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, objavljenog dana 10. ožujka 2021. godine u Narodnim novinama broj 24/2021, na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova i web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave za sljedeća radna mjesta:
 
 1. Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije,
Sektor za schengensku koordinaciju i fondove Europske unije,
Služba za fondove Europske unije,
Odjel za područje azila, migracija i integracije
 • policijski službenik za praćenje i analizu – 2 izvršitelja
 
 1. Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije,
Sektor za schengensku koordinaciju i fondove Europske unije,
Služba za fondove Europske unije,
Odjel za područje granica i viza
 • policijski službenik za praćenje i analizu – 1 izvršitelj
 
 1. Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije,
Sektor za schengensku koordinaciju i fondove Europske unije,
Služba za fondove Europske unije,
Odjel za područje azila, migracija i integracije
 • stručni suradnik – 1 izvršitelj
 
 1. Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije,
Sektor za schengensku koordinaciju i fondove Europske unije,
Služba za fondove Europske unije,
Odjel za područje granica i viza
 • stručni suradnik – 1 izvršitelj
 
 1. Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije,
Sektor za schengensku koordinaciju i fondove Europske unije,
Služba za fondove Europske unije,
Odjel za područje policijske suradnje, prevencije i suzbijanja kriminaliteta te upravljanje krizama
 • stručni suradnik – 2 izvršitelja
 

Ispunjavaju li uvjete iz oglasa i jesu li pozvani na testiranje kandidati/kinje mogu saznati OVDJE

 
 
 • VAŽNO:
 • TESTIRANJE ĆE SE ODRŽATI SUKLADNO EPIDEMIOLOŠKIM MJERAMA
 • KANDIDATI NA TESTIRANJE MORAJU PRISTUPITI SA ZAŠTITNIM MASKAMA
 • NAPOMINJEMO DA KANDIDATI S POVIŠENOM TJELESNOM TEMPERATUROM, KANDIDATI KOJI SU U SAMOIZOLACIJI ILI KANDIDATI KOJI IMAJU MJERU COVID NEĆE BITI PUŠTENI U KRUG POLICIJSKE AKADEMIJE
 • MOLIMO KANDIDATE DA NA TESTIRANJE DOĐU NAJMANJE 15 MINUTA PRIJE ZAKAZANOG TERMINA
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova istovremeno s objavom oglasa.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj.
Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 01/6122-664.
 
 
PRAVILA TESTIRANJA
 

NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.

 
1.        Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
2.        Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.
Prva faza testiranja se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta za koje je raspisan javni natječaj.      
 
3.        Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
4.         Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
 • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja;
 • ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 

NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisija za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.


5.       Za radna mjesta pod rednim brojevima 1 i 2 – policijski službenik za praćenje i analizu propisan je i stručni uvjet znanje engleskog jezika.
 
Sukladno članku 11. Uredbe u drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to 15 kandidata za svako radno mjesto, odnosno svi kandidati koji dijele 15 mjesto.
 
Ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj broj će se povećati za broj traženih izvršitelja.
 
O datumu i vremenu druge faze testiranja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.
 
 
6.       Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja, odnosno koji su ostvarili najviše bodova u prvoj fazi testiranja za radna mjesta za koja nije predviđena druga faza testiranja i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja.
Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata, interese te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
 
O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.
 

 

Najave