Poziv na testiranje kandidatima/kandidatkinjama

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/Natjecaji i testiranja/testiranje2.jpg

Testiranje će se održati 5. srpnja 2024. godine u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije, Amfiteatar, Ilica 335, Zagreb, s početkom u 10 sati za sva radna mjesta

FOTO: Ilustracija
POZIV NA
TESTIRANJE
KANDIDATIMA/KINJAMA
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, objavljenog dana 12. lipnja 2024. godine u Narodnim novinama broj 70/2024 i na web stranicama Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i Ministarstva unutarnjih poslova za sljedeća radna mjesta:


1.Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove,
   Sektor za upravne poslove i državljanstvo,
   Služba za upravne poslove,
   Odjel za prijavništvo i osobne isprave,
   suradnik - 1 izvršitelj
  
2. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove,
   Sektor za strance i međunarodnu zaštitu,
    viši savjetnik  - 1 izvršitelj

3. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove,
   Sektor za strance i međunarodnu zaštitu,
   Služba za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite,
   viši savjetnik - 1 izvršitelj

4. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove,
   Sektor za strance i međunarodnu zaštitu,
   Služba za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite,
   viši savjetnik - 1 izvršitelj
 
5. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove,
   Sektor za strance i međunarodnu zaštitu,
   Služba za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite,
   Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu,
   policijski tehničar - 1 izvršitelj
  
6. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove,
   Sektor za strance i međunarodnu zaštitu,
   Služba za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite,
   policijski tehničar - 1 izvršitelj
  
7. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove,
   Sektor za strance i međunarodnu zaštitu,
   Služba za međunarodnu zaštitu,
   Odjel za integraciju
   suradnik  - 1 izvršitelj

8. Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“
    Služba traseoloških vještačenja,
    policijski tehničar  - 1 izvršitelj
   
9. Uprava za ljudske potencijale,
    Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima,
    Služba za planiranje i razvoj ljudskih potencijala.
    Odjel za planiranje i zapošljavanje,
    policijski tehničar  - 1 izvršitelj

10. Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“
    Služba za digitalnu forenziku,
    kriminalistički tehničar u centru - 1 izvršitelj

11.Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“
    Služba traseoloških vještačenja,
    vještak u centru - 1 izvršitelj

12. Ravnateljstvo policije,
     Policijska akademija „Prvi hrvatski redarstvenik“,
     Služba za koordinaciju i provođenje projekata i istraživanja,
     policijski tehničar - vježbenik  - 1 izvršitelj
   
13. Ravnateljstvo policije,
     Policijska akademija „Prvi hrvatski redarstvenik“,
     Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti,
     policijski tehničar - vježbenik - 1 izvršitelj


Testiranje će se održati 5. srpnja 2024. godine u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije, Amfiteatar, Ilica 335, Zagreb, s početkom u 10 sati za sva radna mjesta.

Ispunjavaju li uvjete iz natječaja i jesu li pozvani na testiranje kandidati/kinje mogu saznati klikom OVDJE.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova https://mup.gov.hr istovremeno s objavom natječaja.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj.

Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.

Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 01/6122-252.
 
PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
 
 
2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.
 
3. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
4. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
  • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja;
  • ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu natječaja. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
 
 
5. Testiranje za sva radna mjesta provodi se u jednoj fazi.

6. Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja.

Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.

Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata, interese te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.

O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.
 

Stranica | Školovanje i zapošljavanje